Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 7(586) LIPIEC 2020
 • Nawodnienie organizmu w miejscu pracy w mikroklimacie gorącym
  dr JOANNA ORYSIAK, dr inż. MAGDALENA MŁYNARCZYK , s. 17-21
 • Praktyczna ocena skuteczności treningu fizycznego strażaków
  dr ANNA MARSZAŁEK, PAWEŁ RACZYŃSKI, MARCIN FRIDRICH, dr TOMASZ MIKULSKI , s. 22-24
 • Program wsparcia adaptacyjnego reintegracji zawodowej – wyniki oceny skuteczności
  mgr ANDRZEJ NAJMIEC , s. 25-28
 • Nawodnienie organizmu w miejscu pracy w mikroklimacie gorącym
  dr JOANNA ORYSIAK, dr inż. MAGDALENA MŁYNARCZYK

  Niektórzy twierdzą, że obok tlenu, to właśnie woda jest najważniejszym składnikiem pobieranym przez człowieka z otoczenia. Nie od dziś wiadomo, że niedobór płynów, prowadzący do zaburzeń funkcjonowania organizmu i  do śmierci, jest dużo szybciej odczuwalny niż całkowity brak dostępu do pożywienia. Zapewnienie odpowiedniego nawodnienia pracownikom jest jedną z najbardziej skutecznych interwencji w celu ochrony ich zdrowia i wydajności podczas pracy w gorącym środowisku. Pracownicy podczas pracy powinni pić często niewielkie ilości schłodzonej (10-15 oC) wody przed wystąpieniem uczucia pragnienia.  Aby skutecznie zapobiegać odwodnieniu w pracy, należy być prawidłowo nawodnionym przed rozpoczęciem pracy, często przyjmować małe porcje płynów już od początku pracy oraz wyrównać powstałe niedobory po zakończeniu pracy.

   

  DOI: 10.5604/01.3001.0014.3140  Praktyczna ocena skuteczności treningu fizycznego strażaków
  dr ANNA MARSZAŁEK, PAWEŁ RACZYŃSKI, MARCIN FRIDRICH, dr TOMASZ MIKULSKI

  W artykule przedstawiono ogólne zasady, opracowanego w CIOP-PIB, programu ćwiczeń dla strażaków. Pokazano wyniki testu wydolności fizycznej, przeprowadzonego przed i po zakończeniu cyklu treningowego. Zaprezentowano również subiektywne oceny uczestników ćwiczeń, zanotowane podczas badań ankietowych. Treść uzyskanych odpowiedzi wskazuje na to, że opracowany schemat uzyskał aprobatę osób testujących.

   

  DOI: 10.5604/01.3001.0014.3143  Program wsparcia adaptacyjnego reintegracji zawodowej – wyniki oceny skuteczności
  mgr ANDRZEJ NAJMIEC

  W artykule opisano cele i formy programu wsparcia adaptacyjnego  oraz przedstawiono wyniki jego  skuteczności. Do pilotażowego programu zgłosiło się 60 osób, które zostały objęte diagnozą psychologiczną i działaniami wspierającymi. Oceny skuteczności dokonano poprzez porównanie wyników z oceny początkowej i powtórnej z wykorzystaniem klasyfikacji ICF oraz poprzez oszacowanie liczby zrealizowanych celów programu. Najwyższy procent osiągniętych celów stwierdzono w zakresie funkcji emocjonalnych, radzenia sobie ze stresem, zdobywania i wykonywania pracy oraz w dziedzinie zwiększenia e-kompetencji.

   

  DOI: 10.5604/01.3001.0014.3144  Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer