Top JOSE


PIMOŚP

 

 
Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 7(586) LIPIEC 2020
 • Nawodnienie organizmu w miejscu pracy w mikroklimacie gorącym
  dr JOANNA ORYSIAK, dr inż. MAGDALENA MŁYNARCZYK , s. 17-21
 • Praktyczna ocena skuteczności treningu fizycznego strażaków
  dr ANNA MARSZAŁEK, PAWEŁ RACZYŃSKI, MARCIN FRIDRICH, dr TOMASZ MIKULSKI , s. 22-24
 • Program wsparcia adaptacyjnego reintegracji zawodowej – wyniki oceny skuteczności
  mgr ANDRZEJ NAJMIEC , s. 25-28
 • Nawodnienie organizmu w miejscu pracy w mikroklimacie gorącym
  dr JOANNA ORYSIAK, dr inż. MAGDALENA MŁYNARCZYK

  Niektórzy twierdzą, że obok tlenu, to właśnie woda jest najważniejszym składnikiem pobieranym przez człowieka z otoczenia. Nie od dziś wiadomo, że niedobór płynów, prowadzący do zaburzeń funkcjonowania organizmu i  do śmierci, jest dużo szybciej odczuwalny niż całkowity brak dostępu do pożywienia. Zapewnienie odpowiedniego nawodnienia pracownikom jest jedną z najbardziej skutecznych interwencji w celu ochrony ich zdrowia i wydajności podczas pracy w gorącym środowisku. Pracownicy podczas pracy powinni pić często niewielkie ilości schłodzonej (10-15 oC) wody przed wystąpieniem uczucia pragnienia.  Aby skutecznie zapobiegać odwodnieniu w pracy, należy być prawidłowo nawodnionym przed rozpoczęciem pracy, często przyjmować małe porcje płynów już od początku pracy oraz wyrównać powstałe niedobory po zakończeniu pracy.  Praktyczna ocena skuteczności treningu fizycznego strażaków
  dr ANNA MARSZAŁEK, PAWEŁ RACZYŃSKI, MARCIN FRIDRICH, dr TOMASZ MIKULSKI

  W artykule przedstawiono ogólne zasady, opracowanego w CIOP-PIB, programu ćwiczeń dla strażaków. Pokazano wyniki testu wydolności fizycznej, przeprowadzonego przed i po zakończeniu cyklu treningowego. Zaprezentowano również subiektywne oceny uczestników ćwiczeń, zanotowane podczas badań ankietowych. Treść uzyskanych odpowiedzi wskazuje na to, że opracowany schemat uzyskał aprobatę osób testujących.  Program wsparcia adaptacyjnego reintegracji zawodowej – wyniki oceny skuteczności
  mgr ANDRZEJ NAJMIEC

  W artykule opisano cele i formy programu wsparcia adaptacyjnego  oraz przedstawiono wyniki jego  skuteczności. Do pilotażowego programu zgłosiło się 60 osób, które zostały objęte diagnozą psychologiczną i działaniami wspierającymi. Oceny skuteczności dokonano poprzez porównanie wyników z oceny początkowej i powtórnej z wykorzystaniem klasyfikacji ICF oraz poprzez oszacowanie liczby zrealizowanych celów programu. Najwyższy procent osiągniętych celów stwierdzono w zakresie funkcji emocjonalnych, radzenia sobie ze stresem, zdobywania i wykonywania pracy oraz w dziedzinie zwiększenia e-kompetencji.  Streszczenia roczników
  2020 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer