Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 11(578) LISTOPAD 2019
Ryzykowne zachowania młodych kierowców w świetle teorii rozmytego śladu
Łukasz Kapica , Michał Obidziński

Grupa młodych kierowców jest nadreprezentowana w policyjnych statystykach sprawstwa wypadków drogowych. W artykule zaprezentowano opis wybranych badań nad tą problematyką. Następnie problem ten został przedstawiony w perspektywie procesów poznawczych, opisywanych w teorii rozmytego śladu. Koncepcja ta zakłada istnienie dwóch niezależnych śladów pamięciowych (tzw. śladu formy i śladu treści), a także opisuje ich powiązanie z procesami decyzyjnymi poprzez rozróżnienie rozumowania analitycznego (bazującego na śladzie formy) i  intuicyjnego (na bazie śladu treści).

Teoria rozmytego śladu zakłada, że zachowania ryzykowne mogą być konsekwencją rozumowania, które można tłumaczyć śladem formy oraz wskazuje, że ten rodzaj wnioskowania dominuje u osób młodych. Teoria rozmytego śladu może tym samym stanowić wyjaśnienie częstego podejmowania niebezpiecznych zachowań drogowych przez młodych kierowców.Wybrane uwarunkowania doboru i stosowania środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości w budownictwie
Andrzej Dąbrowski

W artykule przedstawiono wybrane uwarunkowania doboru i stosowania środków ochrony zbiorowej (ŚOZ) przed upadkiem z wysokości w budownictwie, zidentyfikowane podczas badań wypadków oraz w 10 wybranych firmach budowlanych. Zwrócono uwagę na złożoność zidentyfikowanych 11 typowych robót budowlanych z udziałem prac na wysokości, którym przypisano od 15 do 40 prac. Na przykładzie robót wykończeniowych omówiono znaczenie scharakteryzowania wszystkich prac na wysokości (długoterminowych, sporadycznych). Na przykładzie balustrad ochronnych i siatek przedstawiono wpływ zakresu i warunków wykonywania robót budowlanych na zróżnicowanie doboru ŚOZ. Podkreślono, że opracowane w wyniku badań wytyczne wspomagające dobór i stosowanie ŚOZ przed upadkiem z wysokości będą narzędziem pomocniczym, niezwalniającym od odpowiedzialności osób kierujących pracownikami i opracowujących dokumenty operacyjne bhp.Zaufanie a funkcjonowanie społeczne i zawodowe (1) Pojęcie zaufania, jego poziom w Polsce oraz znaczenie dla życia społecznego
Szymon Ordysiński

W artykule podjęto próbę wskazania kluczowych elementów koncepcji zaufania, takich jak akceptacja wrażliwości na stratę, uogólniona norma wzajemności, pozytywne przekonanie wobec intencji powiernika zaufania i wiarygodność powiernika zaufania. Przedstawiono również wyniki analiz ogólnodostępnych danych, które wskazują, że mieszkańcy Polski mają bardzo niski poziom zaufania do innych ludzi oraz instytucji publicznych. Zwrócono także uwagę na znaczenie zaufania, dla współczesnych społeczeństw, które według przeprowadzonych analiz danych zastanych jest silnie powiązane z wieloma kluczowymi wskaźnikami funkcjonowania społeczeństwa, jak poczucie zadowolenia z życia osobistego i życia publicznego.Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer