Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 5(560) MAJ 2018
Sposoby utrzymywania sprawności fizycznej przez strażaków – wyniki badań własnych
Anna Marszałek

W artykule przedstawiono wyniki badań własnych, dotyczących metod prowadzenia treningów i utrzymywania sprawności fizycznej przez strażaków. Zaprezentowano typowe wyposażenie sprzętowe dostępnych pomieszczeń do ćwiczeń dla strażaków, a także najczęściej wykonywane przez nich ćwiczenia. Przedstawiono również zmiany osiąganych wyników testów sprawnościowych i wydolnościowych.Ubranie specjalne dla strażaków – wymagania normatywne i badania własne
Magdalena Młynarczyk

Strażacy pracują w skrajnych warunkach środowiskowych, a w czasie pracy muszą rozwiązywać wiele różnorodnych problemów. Mogą to być akcje ratownicze, gaśnicze, czy usuwanie skutków wypadków i klęsk żywiołowych. W celu ochrony nie tylko innych, lecz także i siebie, muszą być maksymalnie skoncentrowani podczas wykonywania swoich zadań, żeby nie popełniać błędów. Optymalne warunki takiej pracy stwarzałby tzw. komfort cieplny, charakteryzujący się stanem termoneutralnym organizmu. Brak odczuwania komfortu cieplnego może być także przyczyną zwiększonej liczby popełnianych błędów. Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniej ochrony i zbadanie wpływu stosowanej odzieży ochronnej (ubrania specjalnego) na odczucia cieplne strażaków.

 

W artykule przedstawiono wymagania dotyczące ubrania specjalnego dla strażaków, wyniki badań izolacyjności cieplnej tego ubrania oraz analizę odczuć cieplnych (poprzez wskaźnik PMV) jej użytkowników.Uczenie się pracowników starszych – raport wstępny z badań
Karolina Pawłowska-Cyprysiak

Kapitał ludzki wyrażony za pomocą poziomu wykształcenia, jak również charakteryzowany poprzez posiadane kompetencje ogólne, stanowi jeden z głównych czynników wpływających na aktywność zawodową osób w wieku produkcyjnym, szczególnie w grupie osób starszych. Aktywność edukacyjna pomaga człowiekowi w zaadaptowaniu się do zmiennych warunków życia na każdym jego etapie oraz wpływa na podniesienie się jakości życia. W przypadku osób starszych pozwala również na niwelowanie stereotypów związanych z wiekiem, likwiduje marginalizację społeczną tej grupy, pozytywnie oddziałuje na samoocenę oraz umożliwia nawiązywanie nowych kontaktów społecznych.

 

W artykule przedstawiono opinie pracowników 50+ na temat uczenia się. Przebadanych zostało 208 osób w wieku 50+ zatrudnionych w firmach dużych, małych i średnich,  zarówno prywatnych, jak i państwowych. Badani starsi pracownicy w większości (86%) uważają, że szkolenie jest ważne w każdym wieku. Większość z tych osób chce się szkolić (69%), a główne motywy do podejmowania szkoleń to chęć zdobycia nowych kwalifikacji, rozwijania zainteresowań oraz kwestie finansowe.Praca mobilna oparta na technologiach informacyjno-komunikacyjnych – nowe wyzwania i zagrożenia
Marcin Drabek, Małgorzata Waszkowska

Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w wielu dziedzinach gospodarki przynosi wiele korzyści: powstanie nowych zawodów i rozwój nowych dziedzin usług, a także nowych form zatrudnienia (np. praca mobilna); wzrost elastyczności i autonomii w pracy, sprzyja utrzymaniu zdolności do pracy, wysokiej wydajności i innowacyjności pracowników, co wpływa na efektywność przedsiębiorstwa. Jednakże wykorzystywanie ICT powoduje zarazem wzrost wymagań pracy, przeciążenie pracą, konfliktem ról, stałą koniecznością uczenia się, zacieranie granic praca-życie, sprzyja izolacji zawodowej i społecznej, wypaleniu zawodowemu, uzależnieniu od Internetu i in. Dlatego konieczne jest podjęcie działań zapobiegawczych: prowadzenie okresowej oceny środowiska pracy i jego wpływu na funkcjonowanie pracowników, pozwalające na wprowadzanie stosowne modyfikacji.Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer