Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
1/2023
 • Ocena procesów zarządzania bhp w polskich przedsiębiorstwach
 • Materiał dźwiękowy wspierający przygotowanie się osób z dysfunkcją wzroku do udania się w nieznane im środowisko
 • 103. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
2/2023
 • Skutki mobbingu dla pracowników
 • Różnorodność krajobrazu dźwiękowego Parku Śląskiego
3/2023
 • Bezpieczna praca w laboratorium mikrobiologicznym
 • Nowe rozwiązanie układu przekazywania dźwięku użytkownikowi ochronnika słuchu – koncepcja i konstrukcja
4/2023
 • Mediacja w rozwiązywaniu sporów w środowisku pracy
 • Środki komunikacji wizualnej wykorzystywane w kształtowaniu postaw wobec bezpieczeństwa pracy
 • Sprawdzenie przydatności metamateriału akustycznego do redukowania hałasu średnio- i wysokoczęstotliwościowego – symulacje numeryczne
5/2023
 • Podstawowe parametry ochronne i użytkowe uprzęży stosowanych w zestawach zabezpieczających przed upadkiem z wysokości – metody badań
 • Prototyp miernika aerozoli nanoobiektów – badanie weryfikacyjne w środowisku pracy
6/2023
 • Aplikacja Time4Mask wspomagająca dobór sprzętu ochrony układu oddechowego przed bioaerozolem i monitorowanie czasu jego stosowania
 • Model odzieży ciepłochronnej z funkcją termoregulacji, wykorzystującej aerożel i materiały przemiany fazowej (PCM) – badania wstępne
 • 104. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
7/2023
 • Rola ćwiczeń oddechowych w regulacji poziomu stresu i nastroju – przegląd badań
 • Warunki pracy platformowej według wybranych ogólnoeuropejskich badań kwestionariuszowych
8/2023
 • Ocena skuteczności filtracji półmasek filtrujących wobec nanoaerozolu zredukowanego tlenku grafenu
 • Narzędzia do oceny funkcjonalnej zdolności do pracy – zasady wyznaczania kwalifikatorów ICF
9/2023
 • Wady i zalety pracy platformowej i freelancingu. Wskazówki dla osób pracujących w ramach nowych form pracy
 • Ochrona wzroku w miejscu pracy: wymagania i aspekty praktyczne dotyczące okularów przeciwsłonecznych w kontekście zastosowań zawodowych
 • 105. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
10/2023
 • Stanowisko szkoleniowe z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości do symulacji pracy na wysokości
 • Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia i ciężkości wypadku przy pracy na podstawie analizy danych statystycznych
11/2023
 • Cyberprzemoc w pracy i stan zdrowia psychicznego: wyniki badań podłużnych
 • Mobbing w miejscu pracy: przeciwdziałanie poprzez redukowanie organizacyjnych czynników ryzyka
 • Poznawcze uwarunkowania uwikłania w mobbing – rozważania teoretyczne
 
   
 

Streszczenia roczników
2023 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer