Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
1/2021
 • Przyszłość rozwoju Europy – możliwe wizje w kontekście bhp
 • Zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego człowieka powodowane przez nanomateriały
 • Działanie łączne substancji chemicznych wpływających szkodliwie na rozrodczość – charakterystyka problemu
 • Maksymalna dopuszczalna ekspozycja (MDE) w ocenie zagrożeń oczu i skóry wywołanych promieniowaniem laserowym
 • Ocena modeli elementów obuwia ochronnego wykonanych z materiałów antywibracyjnych – wyniki badań własnych
2/2021
 • Samobójstwa polskich marynarzy jako jedna z przyczyn zgonów na statkach morskich – przegląd badań
 • Metody grawimetryczne i optyczne w pomiarach stężenia aerozoli,
 • Naddatki wymiarowe i naddatki do miar antropometrycznych, wynikające ze stosowania środków ochrony indywidualnej (i odzieży roboczej) a ergonomiczne środowisko pracy
3/2021
 • Gospodarka platform internetowych a bhp
 • Samobójstwa polskich marynarzy jako jedna z przyczyn zgonów na statkach morskich – opisy przypadków i czyny pokrewne (2)
 • Wpływ węzłów na parametry mechaniczne lin stosowanych w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości
4/2021
 • Wykorzystanie potencjału pracowników niepełnosprawnych – wstępne wyniki badań
 • Przestrzenie powietrzne pod odzieżą – ich pomiar i wpływ na poziom ciepłochronności
5/2021
 • Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu dolegliwości odcinka szyjnego kręgosłupa
 • Charakterystyka emisji elektromagnetycznych związanych z użytkowaniem nasobnych urządzeń działających w technologii Internetu Rzeczy
 • Ocena zagrożenia pracowników promieniowaniem nadfioletowym na wybranych stanowiskach pracy
6/2021
 • Aktywność fizyczna jako sposób radzenia sobie ze stresem zawodowym
 • Fizjologiczne drżenie mięśniowe – wpływ wybranych czynników zewnętrznych. Przegląd piśmiennictwa
 • Wirusy enteropatogenne w środowisku pracy pracowników oczyszczalni ścieków
 • Produkcja mięsa i związane z nią zawodowe narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne
7/2021
 • Pole elektromagnetyczne emitowane przez systemy radiokomunikacyjne – zmiany poziomów ekspozycji na terenie Warszawy w XXI wieku
 • Możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną – opinie pracodawców
 • Jak rozwijać kapitał psychologiczny pracowników w celu poprawy ich dobrostanu? Przykłady interwencji
 • Szczepienia ochronne w Polsce
 • Wpływ ekspozycji na zimno na sprawność manualną pracownika używającego rękawic ochronnych
8/2021
 • Praktyczne aspekty stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego przed zagrożeniami biologicznymi. Uregulowania prawne i analiza badań ankietowych
 • Charakterystyka służb bhp w Polsce – wyniki badania
 • Innowacje w zakresie bhp w polskich przedsiębiorstwach w okresie epidemii COVID-19
 • Metody oceny ryzyka zawodowego przy stosowaniu nanomateriałów
9/2021
 • Czy promieniowanie optyczne pochodzące z urządzeń rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej może stanowić zagrożenie dla zdrowia?
 • Porównanie wybranych parametrów biomechanicznych osób po upadku oraz osób, które nie uległy upadkowi
 • Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne urządzeń ultradźwiękowych, ograniczające poziom hałasu przenikającego do środowiska. Wyniki badań własnych
10/2021
 • Działania wspierające zatrudnienie osób z chorobami przewlekłymi
 • Systemy umożliwiające identyfikację upadku z wysokości
11/2021
 • Możliwości wykorzystania egzoszkieletów do wspomagania pracowników w czynnościach wymagających siły, wirtualnych szkoleniach czy rehabilitacji
 • Ocena poziomu zrozumienia zasad lean management przez pracowników linii produkcyjnych i montażowych
 • Propozycje rozwiązań filtrowania sygnału w elektronicznych systemach przekazywania dźwięku
12/2021
 • Ograniczanie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przez zastosowanie wybranych urządzeń wspomagających przemieszczanie ładunków
 • Obrazowanie akustyczne – zalety i możliwości zastosowania w zwalczaniu zagrożenia hałasem
 • Szanse i zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy związane z wdrażaniem w przedsiębiorstwach technologii Przemysłu 4.0
 

Streszczenia roczników
2023 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer