Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
1/2020
 • Praca zmianowa – skutki zdrowotne i ich ograniczanie
 • Uregulowania prawne w zakresie bhp na morskich statkach handlowych
 • Nowe technologie w projektowaniu środków ochrony indywidualnej chroniących głowę
 • Ocena hałasu tonalnego w środowisku pracy
2/2020
 • Klasyfikacja modelowych rozwiązań odzieży ostrzegawczej doposażonych w źródła światła bezpośredniego
 • Ocena skuteczności akcesoriów odblaskowych w warunkach rzeczywistego
 • Ocena położenia urządzenia nasobnego na podstawie mocy sygnału radiowego w sieci sensorowej
 • Jak pomagać? – program wsparcia adaptacyjnego do celów reintegracji zawodowej
3/2020
 • Szkodliwe czynniki biologiczne w samochodowych instalacjach klimatyzacyjnych
 • Raportowanie społeczne – charakterystyka wybranych wskaźników według wytycznych Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej
 • Koncepcja systemu ostrzegania pracowników stosujących ochronniki słuchu przed zbliżającym się pojazdem
 • Materiały dydaktyczne CIOP-PIB wspierające kształcenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
4/2020
 • Dobór sprzętu filtrującego do ochrony układu oddechowego przed nanocząstkami – w tym
 • Bakterie enteropatogenne w środowisku pracy oczyszczalni ścieków
 • Projektowanie pracy – potrzeba redefinicji podejścia do problematyki work-design
5/2020
 • Promowanie kultury bezpieczeństwa w ramach kampanii społecznej CIOP-PIB "Moda na bezpieczeństwo"
 • Wybrane bazodanowe zbiory informacji z zakresu biomechaniki, fizjologii i psychologii
 • Drgania o ogólnym działaniu na wybranych stanowiskach pracy w firmach zajmujących się przeróbką surowców mineralnych – wyniki badań własnych
6/2020
 • Wspomaganie dietą układu odpornościowego w walce z infekcją
 • Kształtowanie klimatu akustycznego w pomieszczeniach placówek medycznych – zalecenia
 • Ocena jakości wykonania zadań koordynacji dwuręcznej ze względu na płeć i wiek
 • Porównanie rozwiązań systemów ostrzegających osoby stosujące ochronniki słuchu przed zbliżającymi się pojazdami
7/2020
 • Nawodnienie organizmu w miejscu pracy w mikroklimacie gorącym
 • Praktyczna ocena skuteczności treningu fizycznego strażaków
 • Program wsparcia adaptacyjnego reintegracji zawodowej – wyniki oceny skuteczności
8/2020
 • Dobór ochrony oczu i twarzy w pracy spawacza
 • Prezentacja aplikacji mobilnej do oceny narażenia na promieniowanie UV w otoczeniu spawania łukowego
 • Postępowanie z odpadami medycznymi
 • Wpływ wieku i płci na cechy funkcjonalności powiązane z precyzją wykonywania zadań
9/2020
 • Zjawiska elektrostatyczne w środowisku pracy – analiza zagrożeń i studium przypadku
 • Aktywność fizyczna Polaków w czasie pracy zdalnej – prezentacja wyników badań empirycznych
10/2020
 • Symulacja współpracy z robotem w wirtualnym środowisku pracy. Wyniki badań ankietowych – założenia teoretyczne
 • Wpływ narażenia zawodowego na rozpuszczalniki organiczne oraz metale i ich związki na rozrodczość
 • Skutki zdrowotne narażenia pracowników na drgania mechaniczne przenoszone przez kończyny górne
 • Nowe wymagania w zakresie parametrów ergonomicznych sprzętu ochrony układu oddechowego
11/2020
 • Odzież ciepłochronna w aspekcie zmian wymagań w normie PN-EN 342
 • Źródła danych o warunkach środowiska pracy w Polsce
 • Oddziaływanie nanomateriałów na organizm człowieka
 • Symulacja współpracy z robotem w wirtualnym środowisku pracy. Wyniki badań ankietowych – praktyka (2)
12/2020
 • Dopuszczalność powstrzymania się pracowników od wykonywania pracy w placówkach ochrony zdrowia
 • Ekspozycja na pole elektromagnetyczne podczas użytkowania pojazdów samochodowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym
 • Wpływ dźwięku maskującego na zrozumiałość niepożądanych dźwięków mowy w biurach typu open space
 • Szybka kamera w środowisku pracy – możliwości zastosowania przy pomiarach drgań mechanicznych
 

Streszczenia roczników
2023 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer