Top JOSE


PIMOŚP

 

 
Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
1/2020
 • Praca zmianowa – skutki zdrowotne i ich ograniczanie
 • Uregulowania prawne w zakresie bhp na morskich statkach handlowych
 • Nowe technologie w projektowaniu środków ochrony indywidualnej chroniących głowę
 • Ocena hałasu tonalnego w środowisku pracy
2/2020
 • Klasyfikacja modelowych rozwiązań odzieży ostrzegawczej doposażonych w źródła światła bezpośredniego
 • Ocena skuteczności akcesoriów odblaskowych w warunkach rzeczywistego
 • Ocena położenia urządzenia nasobnego na podstawie mocy sygnału radiowego w sieci sensorowej
 • Jak pomagać? – program wsparcia adaptacyjnego do celów reintegracji zawodowej
3/2020
 • Szkodliwe czynniki biologiczne w samochodowych instalacjach klimatyzacyjnych
 • Raportowanie społeczne – charakterystyka wybranych wskaźników według wytycznych Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej
 • Koncepcja systemu ostrzegania pracowników stosujących ochronniki słuchu przed zbliżającym się pojazdem
 • Materiały dydaktyczne CIOP-PIB wspierające kształcenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
4/2020
 • Dobór sprzętu filtrującego do ochrony układu oddechowego przed nanocząstkami – w tym
 • Bakterie enteropatogenne w środowisku pracy oczyszczalni ścieków
 • Projektowanie pracy – potrzeba redefinicji podejścia do problematyki work-design
5/2020
 • Promowanie kultury bezpieczeństwa w ramach kampanii społecznej CIOP-PIB "Moda na bezpieczeństwo"
 • Wybrane bazodanowe zbiory informacji z zakresu biomechaniki, fizjologii i psychologii
 • Drgania o ogólnym działaniu na wybranych stanowiskach pracy w firmach zajmujących się przeróbką surowców mineralnych – wyniki badań własnych
6/2020
 • Wspomaganie dietą układu odpornościowego w walce z infekcją
 • Kształtowanie klimatu akustycznego w pomieszczeniach placówek medycznych – zalecenia
 • Ocena jakości wykonania zadań koordynacji dwuręcznej ze względu na płeć i wiek
 • Porównanie rozwiązań systemów ostrzegających osoby stosujące ochronniki słuchu przed zbliżającymi się pojazdami
 

Streszczenia roczników
2020 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer