Top JOSE


PIMOŚP
 
Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
1/2019
 • Zagrożenia w pracy laboranta galwanicznego
 • Narażenie pracowników opieki zdrowotnej na patogeny krwiopochodne
 • Wpływ nanorurek węglowych występujących w powietrzu środowiska pracy
 • Idea wykorzystania bezprzewodowej sieci sensorowej i Internetu rzeczy do monitorowania środowiska pracy
2/2019
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne w systemach przemysłowego Internetu rzeczy na przykładzie środowiska pracy
 • Parametry ruchu gałek ocznych jako wskaźniki obciążenia psychicznego – przegląd badań
 • Przenośne urządzenia komputerowe (laptopy) – charakterystyka pola elektromagnetycznego w ich otoczeniu
 • Transfer wiedzy w warunkach nierówności na współczesnym rynku pracy
3/2019
 • Właściwości pożarowe i wybuchowe surowców roślinnych stosowanych w produkcji mieszanek paszowych
 • Temperatura zapłonu a punkty wybuchowości– studium podobieństwa wybranych parametrów wybuchowości
 • Zarządzanie według koncepcji resilience engineering i lean management
 • Narażenie podróżujących na drgania i hałas w zależności od rodzaju środka transportu
4/2019
 • Narażenia zawodowe na dymy spawalnicze i wentylacja na stanowiskach spawalniczych
 • Wymagania i metody badań urządzeń samozaciskowych chroniących przed upadkiem z wysokości
 • Bezpieczeństwo pracy i ergonomia podczas łączenia elementów statków powietrznych
 • Potrzeby i oczekiwania strażaków wobec inteligentnej odzieży ochronnej z systemem sygnalizacji zagrożeń
5/2019
 • Akustyka ciszy
 • Ograniczenie narażenia górników na hałas poprzez usytuowanie stanowisk pracy obsługi przenośników taśmowych w wykonanych wnękach technologicznych
 • Mobilne stanowisko do wizualizacji pola akustycznego wokół maszyn
 • Przekazywanie informacji o zagrożeniu pracownikowi wyposażonemu w indywidualny system ostrzegania za pomocą sygnału drganiowego
 • Badania stanu symulatorów ucha używanych w Polsce i wpływu ich parametrów akustycznych na wyniki badań słuchu
 

Streszczenia roczników
2019 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer