Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
1/2019
 • Zagrożenia w pracy laboranta galwanicznego
 • Narażenie pracowników opieki zdrowotnej na patogeny krwiopochodne
 • Wpływ nanorurek węglowych występujących w powietrzu środowiska pracy
 • Idea wykorzystania bezprzewodowej sieci sensorowej i Internetu rzeczy do monitorowania środowiska pracy
2/2019
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne w systemach przemysłowego Internetu rzeczy na przykładzie środowiska pracy
 • Parametry ruchu gałek ocznych jako wskaźniki obciążenia psychicznego – przegląd badań
 • Przenośne urządzenia komputerowe (laptopy) – charakterystyka pola elektromagnetycznego w ich otoczeniu
 • Transfer wiedzy w warunkach nierówności na współczesnym rynku pracy
3/2019
 • Właściwości pożarowe i wybuchowe surowców roślinnych stosowanych w produkcji mieszanek paszowych
 • Temperatura zapłonu a punkty wybuchowości– studium podobieństwa wybranych parametrów wybuchowości
 • Zarządzanie według koncepcji resilience engineering i lean management
 • Narażenie podróżujących na drgania i hałas w zależności od rodzaju środka transportu
4/2019
 • Narażenia zawodowe na dymy spawalnicze i wentylacja na stanowiskach spawalniczych
 • Wymagania i metody badań urządzeń samozaciskowych chroniących przed upadkiem z wysokości
 • Bezpieczeństwo pracy i ergonomia podczas łączenia elementów statków powietrznych
 • Potrzeby i oczekiwania strażaków wobec inteligentnej odzieży ochronnej z systemem sygnalizacji zagrożeń
5/2019
 • Akustyka ciszy
 • Ograniczenie narażenia górników na hałas poprzez usytuowanie stanowisk pracy obsługi przenośników taśmowych w wykonanych wnękach technologicznych
 • Mobilne stanowisko do wizualizacji pola akustycznego wokół maszyn
 • Przekazywanie informacji o zagrożeniu pracownikowi wyposażonemu w indywidualny system ostrzegania za pomocą sygnału drganiowego
 • Badania stanu symulatorów ucha używanych w Polsce i wpływu ich parametrów akustycznych na wyniki badań słuchu
6/2019
 • Aktywne elementy świecące w odzieży ostrzegawczej a ocena zgodności UE
 • Kobiety na stanowiskach pracy fizycznej – ograniczenia wynikające z płci i wieku
 • Wybrane metody profilaktyki stresu wśród personelu medycznego psychiatrycznej opieki zdrowotnej
 • Podstawowe wskaźniki zrównoważenia pracy w krajach UE w świetle badań Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
7/2019
 • Bezpieczeństwo pracy na statkach żeglugi śródlądowej - stan faktyczny
  i prawny oraz uwagi de lege ferenda
 • Czy potrzebne są kwalifikacje rynkowe w dziedzinie bhp? Nowe rozwiązania i możliwości
 • Schorzenia narządu ruchu czynnych zawodowo pielęgniarek – wyniki badań własnych
 • Zestawy odzieżowe z funkcją termoregulacji dla ratowników górniczych
8/2019
 • Możliwości wykorzystania środowiska wirtualnego SEMI-CAVE w laboratorium CIOP-PIB
 • Oświetlenie pomieszczeń biurowych z komputerami
 • Od rewolucji technologicznej do transformacji socjoekonomicznej – niestandardowe formy wykonywania pracy w świecie Internetu
 • Wiedza i przekonania mężczyzn na temat ich dbałości o zdrowie – wyniki wywiadów bezpośrednich
 • Przenoszenie sygnału przez ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem w obecności impulsu akustycznego
 • 91. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
9/2019
 • Stan bezpieczeństwa operatorów wózków widłowych w Polsce
 • Zachorowalność na boreliozę w wybranych zawodach w Polsce
 • Nierówności płci na rynku pracy – przegląd literatury
10/2019
 • Sprawność fizyczna strażaków – przykłady działań i rozwiązań wspomagających jej utrzymanie
 • Doświadczenia edukacyjne wykładowców w pracy ze studentem – relacja z badania
 • Dialog motywujący w procesie zmiany postaw w reintegracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami i osób starszych
 • Metody obliczeniowe wyznaczania izolacyjności akustycznej dwuwarstwowych przegród dźwiękoizolacyjnych
11/2019
 • Ryzykowne zachowania młodych kierowców w świetle teorii rozmytego śladu
 • Wybrane uwarunkowania doboru i stosowania środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości w budownictwie
 • Zaufanie a funkcjonowanie społeczne i zawodowe (1) Pojęcie zaufania, jego poziom w Polsce oraz znaczenie dla życia społecznego
12/2019
 • Patogeny oporne na antybiotyki w środowisku pracy
 • Zaufanie a funkcjonowanie społeczne i zawodowe
 • Zapotrzebowanie na kwalifikacje rynkowe w ocenie Regionalnych Ośrodków BHP
 • Porównanie wyników badań obciążenia cieplnego człowieka w środowisku gorącym z wynikami otrzymanymi z symulacji numerycznej
 

Streszczenia roczników
2023 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer