Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
1/2018
 • Szkodliwe czynniki biologiczne – ocena ryzyka zawodowego
 • Nowe wymagania norm do oceny parametrów drabin
 • Zagrożenia wynikające ze stosowania nanomateriałów w środkach smarnych
 • Uwarunkowania gotowości do kontynuowania pracy w wieku emerytalnym
2/2018
 • Stres w pracy personelu medycznego psychiatrycznej opieki zdrowotnej – przegląd badań
 • Modelowanie systemów zarządzania bhp z wykorzystaniem metody rozmytych map kognitywnych i wskaźników wiodących
 • Zagrożenia dla zdrowia w pracy sprzedawcy w handlu detalicznym
 • Analiza zagrożeń uszkodzeń głowy pracownika podczas powstrzymywania spadania z wysokości
3/2018
 • Antycypowanie szans i zagrożeń w rezylientnym systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • System aktywnej redukcji hałasu do zastosowania w hełmach strażackich – propozycja rozwiązania
 • Uznawanie kwalifikacji nabytych w Unii Europejskiej do wykonywania w Polsce zawodów regulowanych w dziedzinie bhp
 • Samoocena zdrowia oraz dbałości o nie aktywnych zawodowo mężczyzn – wstępne wyniki badań
4/2018
 • Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy zakładów przemysłu mleczarskiego
 • Ocena właściwości ochronnych wkładek antyprzebiciowych w obuwiu
 • Zaangażowanie w pracę jako czynnik zmniejszający ryzyko stresu zawodowego
 • Inteligentne systemy transportowe a bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego
5/2018
 • Sposoby utrzymywania sprawności fizycznej przez strażaków – wyniki badań własnych
 • Ubranie specjalne dla strażaków – wymagania normatywne i badania własne
 • Uczenie się pracowników starszych – raport wstępny z badań
 • Praca mobilna oparta na technologiach informacyjno-komunikacyjnych
6/2018
 • Narażenie na hałas podczas meczu piłkarskiego
 • Problemy związane z rozpoznawaniem barw świateł sygnalizacyjnych
 • Parametry użytkowe filtrów powietrza w ogólnej wentylacji i klimatyzacji
 • Wymagania prawne dotyczące akcesoriów odblaskowych stosowanych przez pieszych
7/2018
 • Pojęcie wypadku przy pracy rolniczej
 • Motywy podejmowania kształcenia na studiach podyplomowych z zakresu bhp oraz doświadczenia edukacyjne absolwentów
 • Analiza przyczyn i konsekwencji wypadków przy pracy ratowników Państwowej Straży Pożarnej w latach 2010 – 2016
 • Źródła informacji w zakresie bezpieczeństwa pracy w bibliotekach – na przykładzie zasobów biblioteki CIOP-PIB
8/2018
 • Kaski sportowo-rekreacyjne – konstrukcja i wymagania norm
 • Wymagania funkcjonalne wobec inteligentnej odzieży dla ratowników górskich
 • Mózg po godzinach: wpływ pracy zmianowej na funkcjonowanie poznawcze pracowników
 • Stacjonarne urządzenia komputerowe – rozpoznanie i ocena pola elektromagnetycznego w przestrzeni pracy
9/2018
 • Półmaski filtrujące do ochrony przed smogiem
 • Preferencje strażaków w odniesieniu do odzieży spodniej i
 • Lęk i stres – jak radzą sobie z nimi policjanci? Wyniki badań własnych
 • Ergonomia pracy a schorzenia narządu ruchu wśród lekarzy stomatologów
10/2018
 • Sytuacja osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy i jej determinanty
 • Zarządzanie pozycjonowaniem osób niepełnosprawnych słuchowo w organizacji
 • Formy zatrudnienia a postawy wobec pracy na przykładzie badanych przedsiębiorstw budowlanych
 • Ocena wymagań jako wyzwań i przeszkód w pracy i jej wpływ na efektywność i dobrostan pracowników
 • Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce
 • Stanowisko badawcze CIOP-PIB do badań percepcji dźwięku przestrzennego z zastosowaniem techniki ambisonicznej
11/2018
 • Ocena wiedzy pielęgniarek bloku operacyjnego w zakresie ochrony radiologicznej
 • Rola pielęgniarki służby medycyny pracy
 • Ocena położenia przedramion i nadgarstków w trakcie wykonywania czynności zawodowych przez higienistkę stomatologiczną
 • Pracujący, ale biedni. Wybrane aspekty zjawiska "biednych pracujących" w Europie – analiza taksonomiczna
12/2018
 • Warunki pracy w Polsce i Europie – przegląd wyników badań europejskich
 • Perspektywa cyklu życia i starzenie się pracowników w aspekcie polityki publicznej
 • Warunki pracy w wybranych pomieszczeniach szpitala
 • Upadki z wysokości na placu budowy wynikające z nieprawidłowego stosowania środków ochrony zbiorowej
 

Streszczenia roczników
2023 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer