Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
1/2017
 • Pracodawcy a pracownicy – dwa punkty widzenia na telepracę
 • Telepraca a życie rodzinne – o sztuce wyznaczania granic
 • Przeciwdziałanie dysfunkcjom w telepracy – kontekst telepracownika
 • Crowdsourcing jako specyficzna forma telepracy
 • Bezpieczeństwo informacji w telepracy oraz uwarunkowania bezpieczeństwa telepracy
 • Telepraca a zatrudnialność na współczesnym rynku pracy
 • Humanizacyjne i dehumanizacyjne aspekty telepracy
 • Telepraca – zatrudnienie przyjazne rodzinie?
2/2017
 • Diabetyk w pracy – realne zagrożenia i mity związane z pracą osób chorych na cukrzycę
 • Czynniki wpływające na efektywność zróżnicowanych wiekowo zespołów pracowniczych
 • Adaptacja akustyczna pomieszczeń biurowych z zastosowaniem dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych
3/2017
 • Behaviour-Based Safety (BBS): program modyfikacji zachowań niebezpiecznych w przedsiębiorstwie
 • Wdrażanie programu modyfikacji zachowań niebezpiecznych "PATRZ" w Grupie Ożarów S.A.
 • Bezpieczeństwo eksploatacji pomp ciepła i urządzeń chłodniczych
 • Zasady przechodzenia na wcześniejszą emeryturę ze względu na warunki pracy
4/2017
 • Ograniczanie obciążenia mięśniowego wynikającego z pracy powtarzalnej
 • Wirusy jako szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy biurowej
 • Model systemu zdalnego monitoringu parametrów wibroakustycznych środowiska pracy
 • Równowaga praca – życie widziana oczami pracowników
 • Bezpieczeństwo eksploatacji pomp ciepła i urządzeń chłodniczych
5/2017
 • Wymagania przy stosowaniu chodników i płacht elektroizolacyjnych podczas prac w warunkach zagrożeń elektrycznych
 • Niezgodności z wymogami ochrony radiologicznej występujące w rentgenodiagnostyce oraz propozycje ich usunięcia
 • Ocena zdolności do pracy pracowników starszych wg WAI – wyniki wybranych polskich badań
 • Stosowanie ekranów akustycznych w pomieszczeniach
6/2017
 • "Brakujący środek"? – młodzi ludzie z wykształceniem średnim na europejskim rynku pracy
 • Analiza warunków pracy w centrach sterowania ruchem kolejowym
 • Wykorzystanie wyszukiwarki fasetowej w bibliotekach
 • Stosowanie ochronników słuchu przez pracujących na wiertniach gazu z łupków
 • Filtry koalescencyjne stosowane w filtracji aerozoli cieczy
7/2017
 • Wymagania i warunki pracy ratowników wodnych a ich wizerunek w oczach użytkowników kąpielisk
 • Uraz ciśnieniowy zatok w górnictwie podziemnym – analiza przypadku
 • Ocena ryzyka na stanowisku pracy powtarzalnej z zastosowaniem metody OCRA
 • Odpowiedzialność materialna pracowników na gruncie Kodeksu pracy
8/2017
 • Wypadki osób znajdujących się pod opieką szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych
 • Przegląd wybranych krajowych przepisów prawnych dotyczących oświetlenia awaryjnego
 • Wybrane aspekty organizacji pracy z wykorzystaniem maszyn ręcznych
 • Narażenie na hałas w salach chorych w szpitalach – wyniki badań własnych
9/2017
 • Poprawa efektywności komunikowania tematyki bhp z zastosowaniem metody design thinking
 • Konflikty w pracy – ich przyczyny i sposoby rozwiązywania
 • Nowe praktyczne narzędzie do oceny zagrożeń w różnorodnym środowisku termicznym
 • Badanie możliwości psychofizycznych ze szczególnym uwzględnieniem zmian spowodowanych wiekiem
 • Rodzaje oświetlenia awaryjnego i cele jego stosowania
10/2017
 • Ergonomiczne wymagania stawiane pojazdom samochodowym dla osób z niepełnosprawnościami
 • Ergonomiczne rozwiązania techniczne dla osób z niepełnosprawnościami stosowane w transporcie zbiorowym
 • Zatrudnienie wspomagane jako forma aktywizacji osób z niepełnosprawnością
 • Dwupłytowa struktura aktywna do ograniczania transmisji hałasu przez obudowy i przegrody dźwiękoizolacyjne
11/2017
 • Dobór rękawic do ochrony przez zagrożeniami występującymi przy produkcji
 • Dostosowanie Systemów Zarządzania BHP do wytycznych wynikających z normy ISO/DIS 45001.2
 • Substancje konserwujące stosowane w przemyśle kosmetycznym
 • System aktywnej redukcji hałasu przenikającego przez przegrody szklane
12/2017
 • Kuchenki mikrofalowe – kontrola emisji i ekspozycji na pole elektromagnetyczne
 • Styl życia i zachowania prozdrowotne polskich pracowników budowlanych
 • Bezpieczeństwo osobiste policjantów podczas legitymowania
 • Monitorowanie stanów emocjonalnych pracownika za pomocą interfejsów mózg – komputer
 

Streszczenia roczników
2023 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer