WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
Pomiary stacjonarne

Pomiary stacjonarne - pyły

W przypadku korzystania z pomiarów stacjonarnych, będących wyborem z konieczności, próbki powietrza powinny być pobierane zgodnie z zasadami podanymi w poniższej tabeli. Liczba pobranych próbek zależy od chronometrażu pracy.

 

Zasady pobierania próbek powietrza przy pomiarach stacjonarnych

 

Chronometraż pracy Punkty pomiarowe Liczba próbek
Stałe stanowisko pracy o jednorodnym procesie technologicznym (brak etapów) na stanowisku pracy co najmniej 4
Stałe stanowisko pracy o procesie technologicznym składającym się z 2 - 3 etapów nie krótszych niż po 2 h na stanowisku pracy co najmniej 4 dla każdego etapu
Pracownik obsługuje 2 - 3 stanowiska na każdym ze stanowisk pracy co najmniej 4 w okresie przebywania pracownika na danym stanowisku pracy
Pracownik lub grupa pracowników obsługuje więcej niż 3 stanowiska pracy lub miejscem pracy jest całe pomieszczenie robocze wybrany losowo 1 punkt na 4 pracowników,
nie mniej niż 2 punkty pomiarowe
w pomieszczeniu
co najmniej 5 w każdym
z wybranych punktów pomiarowych