WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
Pomiar pyłów w powietrzu na stanowiskach pracy

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wykonują laboratoria, które uzyskały akredytację w tym zakresie.

 

W przypadku braku wymienionych powyżej laboratoriów akredytowanych do badania lub pomiarów określonego czynnika, badania i pomiary wykonują:

  • laboratoria szkół wyższych, instytutów naukowych Polskiej Akademii  Nauk lub instytutów badawczych, które prowadzą badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i mają wdrożony system zapewnienia jakości lub
  • laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji -  jeżeli mają wdrożony system zapewnienia jakości lub
  • jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, które uzyskały certyfikat kompetencji  w zakresie wykonywania badań i  pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy dysponujące aparaturą do  badań i pomiarów tych czynników, która  podlega udokumentowanemu nadzorowi metrologicznemu obejmującemu okresowe  wzorcowania lub sprawdzania i konserwację.


(Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 2 luty 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz. U. 2011 nr 33, poz. 166)