WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
I etap PW (2008-2010)

 

Materiały informacyjne, broszury, poradniki i zalecenia z dziedziny zagrożeń chemicznych i pyłowych, wydane w CIOP-PIB w ramach I etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, dofinansowywanego w latach 2008-2010 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Główny Koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

Zagrożenie nanomateriałami w przemyśle tworzyw sztucznych – Zalecenia do ograniczania ryzyka zawodowego

Autor: Lidia Zapór

Nanometryczne struktury metali i tlenków metali w środowisku pracy – Potencjalne zagrożenia. Zasady bezpiecznej pracy.

Autor: Lidia Zapór

Ocena narażenia zawodowego na nanoobiekty. Zalecenia.

Autorzy: Elżbieta Jankowska, Joanna Łukaszewska, Wojciech Zatorski

Ochrona pracowników przed narażeniem na nanoobiekty. Zalecenia  działania aktywne i reaktywne

Autorzy: Elżbieta Jankowska, Piotr Sobiech

Zasady oceny układów filtracji sząstek aerozoli cieczy emitowanych podczas obróbki mechanicznej

Autor: Tomasz Jankowski

Zagrożenia czynnikami chemicznymi i biologicznymi podczas obróbki powierzchniowej metali

Autorzy: Wojciech Domański, Marcin Cyprowski, Anna Ławniczek-Wałczyk, Rafał L. Górny

Aerozole emitowane w procesach wysokotemperaturowych – Wytyczne do oceny narażenia zawodowego

Autorzy: Elżbieta Jankowska, Małgorzata Pośniak

Zalecenia do ograniczenia narażenia na drobne frakcje cząstek w spalinach biodiesla

Autorzy: Małgorzata Szewczyńska, Małgorzata Pośniak, Elżbieta Dobrzyńska, Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska

Ocena łącznego narażenia na promieniowanie UV i fototoksyczne substancje chemiczne przy układaniu asfaltów

Autorzy: Małgorzata Pośniak, Małgorzata Szewczyńska, Agnieszka Wolska

Wpływ nanocząstek glinokrzemianów stosowanych w produkcji nanokompozytów polimerowych na aktywność powierzchniową surfaktantu płucnego

Autorzy: Dorota Kondej, Tomasz R. Sosnowski

Zmiany w REACH wprowadzone rozporządzeniem CLP

Autor: Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska

Kształtowanie jakości powietrza w pomieszczeniach szkolnych

Autorzy: Małgorzata Pośniak, Elżbieta Jankowska, Joanna Kowalska, Małgorzata Gołofit-Szymczak, Tomasz Jankowski

Zagrożenia chemiczne w zakładach tekstylno-odzieżowych

Autorzy: Małgorzata Pośniak,  Elżbieta Dobrzyńska

Zagrożenia chemiczne i biologiczne w małych firmach sprzątających

Autorzy: Małgorzata Gołofit-Szymczak, Elżbieta Dobrzyńska

Zagrożenia czynnikami chemicznymi, biologicznymi, biomechanicznymi i hałasem w małych zakładach fryzjersko-kosmetycznych

Autorzy: Małgorzata Szewczyńska, Małgorzata Gołofit‐Szymcza, Danuta Roman-Liu, Witold Mikulski

Zagrożenia chemiczne i biologiczne w małych zakładach gastronomicznych

Autorzy: Lidia Zapór, Joanna Kowalska

Zagrożenia chemiczne w procesach wysokotemperaturowej obróbki metali

Autorzy: Małgorzata Szewczyńska, Elżbieta Dobrzyńska, Małgorzata Pośniak

Pomiary stężeń metali we frakcjach pyłów emitowanych w procesach obróbki materiałów metalowych

Autorzy: Dorota Kondej, Ewa Gawęda

Zagrożenia spalinami silników diesla

Autorzy: Małgorzata Pośniak, Elżbieta Jankowska, Małgorzata Szewczyńska, Lidia Zapór, Agnieszka Brochocka, Piotr Pietrowski

Analiza i ocena zagrożeń chemicznych w procesie produkcji leków

Autorzy: Małgorzata Pośniak, Dorota Danuta Bartoszko

Ocena ryzyka chemicznego w małych przedsiębiorstwach poligraficznych. Poradnik

Autorzy: Małgorzata Pośniak, Joanna Kowalska

Spalanie odpadów - zagrożenia dla środowiska i człowieka

Autorzy: Małgorzata Szewczyńska, Elżbieta Dobrzyńska, Małgorzata Pośniak

Środki ochrony skóry (kremy, żele barierowe) Wymagania, dobór, stosowanie

Autorzy: Joanna Kurpiewska, Jolanta Liwkowicz