Wyszukiwanie w bazie substancji

 
DOBRE PRAKTYKI

 

Zachęcamy do przekazywania nam informacji wynikających z Państwa doświadczenia w zakresie narażenia na czynniki chemiczne, na temat tzw. dobrych praktyk związanych z ograniczaniem ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłów, określających działania skierowane na poprawę warunków pracy i promowanie bezpieczeństwa i zdrowia w Państwa zakładzie

 

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK

 

Wyniki Konkursu Dobrych Praktyk 2018 – 2019
ogłoszonego w ramach kampanii informacyjnej
„Substancje niebezpieczne pod kontrolą”

 

I miejsce
STOP! – zarządzanie substancjami i mieszaninami w Zakładzie produkcyjnym poprzez zmiany technologiczne i procesowe
Firma: Fiat Chrysler Automobiles (FCA) S.A.


II miejsce
Optymalizacja procesu zarządzania chemikaliami
Firma: Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

III miejsce
Zapoznanie strażaków Zakładowej Straży Pożarnej i ratowników chemicznych z niebezpiecznymi własnościami substancji poprzez praktyczną prezentację reakcji fizykochemicznych, które mogą wystąpić podczas działań ratowniczych
Firma: Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.


Wyróżnienia

1. Wieszak/miejsce odkładcze na rękawice chemioodporne, Firma: Orion PU sp. z o.o. (Grupa Selena)
2. Organizacja pracy – wdrożenie zasad bezpieczeństwa przy produkcji chemii samochodowej, Firma: PPHU ProElite Andrzej Długosz


Do udziału w Konkursie na poziomie ogólnoeuropejskim zostały nominowane wnioski:

  • W kategorii „Firma do 100 pracowników” wniosek pt. Organizacja pracy – wdrożenie zasad bezpieczeństwa przy produkcji chemii samochodowej (PPHU ProElite Andrzej Długosz)
  • W kategorii „Firma powyżej 100 pracowników” wniosek pt. Optymalizacja procesu zarządzania chemikaliami (Bridgestone Poznań Sp. z o.o.)

Informacje o konkursie (plik  PDF)


Przykłady dobrych praktyk dostępnych on-line: 

Przykład dobrej praktyki postępowania z odpadami niebezpiecznymi. - Strona internetowa poświęcona GOSPODARCE SUBSTANCJAMI, PREPARATAMI I ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI  na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ.

http://pg.gda.pl/chem/odczynniki_odpady/index.html

 

Przykłady dobrych praktyk udostępnione pracodawcom przez PIP na stronie:

https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/substancje-chemiczne/6288,dla-pracodawcow.html, tj.