WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
SZKOLENIA

 

Szkolenia  „SUBSTANCJE CHEMICZNE W ŚRODOWISKU PRACY – CZY WIEM Z CZYM PRACUJĘ”

 

Serdecznie zapraszamy pracodawców i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach dotyczących substancji chemicznych w  środowisku pracy i oceny ryzyka związanego z ich występowaniem.

 

Szkolenia podstawowe „SUBSTANCJE CHEMICZNE W ŚRODOWISKU PRACY – CZY WIEM Z CZYM PRACUJĘ” organizowane będą 2 razy do roku w latach 2021-2022.

 

TERMINY SZKOLEŃ: 22 listopada 2021 (szkolenie online)  i 23 listopada 2021 (szkolenie online)

 

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat substancji chemicznych występujących w środowisku pracy, jak również związanych z nimi zagrożeń oraz sposobów zapobiegania u pracowników ich szkodliwym skutkom zdrowotnym. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe drogą mailową i zaświadczenie ukończenia szkolenia. Materiały te mają pomóc w zapoznaniu się z kwestiami zdrowia i bezpieczeństwa w środowisku pracy, w którym występują i są stosowane substancje chemiczne. Informacje zawarte w materiałach szkoleniowych umożliwią:

  • poznanie stwarzających zagrożenie substancji chemicznych i ich mieszanin stosowanych na stanowiskach pracy,
  • zwiększenie świadomości ryzyka wynikającego z narażenia na substancje nie-bezpieczne w miejscu pracy,
  • znajdowanie rozwiązań problemów w tym zakresie i poprawę warunków pracy, a tym samym zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa,
  • ocenę ryzyka zawodowego przez udostępnianie informacji na temat praktycznych narzędzi służących takiej ocenie,
  • pogłębienie znajomości przepisów prawnych obowiązujących obecnie w Polsce i Unii Europejskiej.

 

Zachęcamy do rejestracji na szkolenia i zapoznania się z ramowym programem szkoleń.