Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy - opracowania ogólne
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - OGÓLNIE

 

 

 
 • Brzozowski A.: Przyszłość rozwoju Europy – możliwe wizje w kontekście bhp, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2021, 1(592), s. 5-10
 • Dobrzyńska M.: Charakterystyka służb bhp w Polsce – wyniki badania, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2021, 8(599), s. 16-19
 • Pęciłło M.: Innowacje w zakresie bhp w polskich przedsiębiorstwach w okresie epidemii COVID-19, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2021, 8(599), s. 20-23
 • Sygocki W., Baka Ł., Bugajska J., Biernacki A.: Wybrane bazodanowe zbiory informacji z zakresu biomechaniki, fizjologii i psychologii, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2020, 5(584), s. 21-25
 • Szczygielska A.: Promowanie kultury bezpieczeństwa w ramach kampanii społecznej CIOP-PIB „Moda na bezpieczeństwo”, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2020, 5(584) , s. 16-20
 • Koradecka D. Skowroń J.: 90. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia , w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 2(569), s. 25-27
 • Młodzka-Stybel A.: Zwiększenie dostępności dziedzinowych zasobów cyfrowych w Bibliotece CIOP-PIB, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 8(575), s. 24-25
 • Pięta D.: Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy jako istotny element pracy przyszłości, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 4(571), s. 26-27
 • Szczygielska A.: Konkursy artystyczne jako narzędzie promocji projektu Infodoradca+, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2019, 2, s. 182-191
 • Hildt-Ciupińska K.: Samoocena zdrowia oraz dbałości o nie aktywnych zawodowo mężczyzn – wstępne wyniki badań, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 3(558), s. 20-23
 • Kondej-Matarewicz M.: Inteligentna produkcja w fazie 4.0, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 8(563), s. 24-25
 • Obolewicz J., Dąbrowski A.: An application of the Pareto method in surveys to diagnose managers’ and workers’ perception of occupational safety and health on selected Polish construction sites, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2018, Vol. 24, Issue 3, s. 406-421
 • Sygocki W.: Źródła informacji w zakresie bezpieczeństwa pracy w bibliotekach – na przykładzie zasobów biblioteki CIOP-PIB, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 7(562), s. 21-25
 • Taradejna-Nawrath B.: Uznawanie kwalifikacji nabytych w Unii Europejskiej do wykonywania w Polsce zawodów regulowanych w dziedzinie bhp, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 3(558), s. 16-19
 • Taradejna-Nawrath B.: Motywy podejmowania kształcenia na studiach podyplomowych z zakresu bhp oraz doświadczenia edukacyjne absolwentów – relacja z badań, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 7(562), s. 10-15
 • Dobrzyńska M.: „Brakujący środek”? – młodzi ludzie z wykształceniem średnim na europejskim rynku pracy, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 6(549), s. 6-9
 • Klimaszewska W., Brzozowski A.: Crowdsourcing jako specyficzna forma telepracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2017, 1(544), s. 20-23
 • Młodzka-Stybel A.: Wykorzystanie wyszukiwarki fasetowej w bibliotekach, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 6(549), s. 15-18
 • Szczygielska A.: Poprawa efektywności komunikowania tematyki bhp z zastosowaniem metody design thinking, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 9(552), s. 8-11
 • Broszkiewicz R.: Affluence, occupational safety and ergonomics: are they interdependent, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 4, s. 577-579
 • Pawłowska Z.: Using lagging and leading indicators for the evaluation of occupational safety and health performance in industry, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 3, s. 284-290
 • Pęciłło M.: Wpływ warunków pracy na absencję chorobową kobiet i mężczyzn, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 5(524), s. 8-10
 • Suchecka M.: Rozwój zasobów portalu CIOP-PIB w latach 2014-2015, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 12, s. s. 28-29
 • Szczepanowska B.: Portal MOP: nowoczesne źródło wiedzy o ochronie człowieka w środowisku pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 10, s. s. 28-29
 • Tradejna B.: Wybrane ujęcia i modele teoretyczne oceny efektywności kształcenia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 12, s. s. 8-12
 • Brzozowski B.: Stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, przez polskie przedsiębiorstwa , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 8, s. 6-7
 • Derlicka M.: O plakatach bezpieczeństwa pracy z perspektywy 16 lat realizacji konkursu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 7, s. 24-26
 • Farin K.: Wiedza o bhp na poziomie szkolnym – projekt „NAPO, dla nauczycieli” i inne europejskie inicjatywy w tym zakresie, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 8, s. 8-9
 • Młodzka-Stybel A.: Zielone miejsca pracy i kultura bezpieczeństwa w publikacjach Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia, w Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 1(508), s. 26-29
 • Młodzka-Stybel A.: Elektroniczny katalog Biblioteki CIOP-PIB w wyszukiwarce Google, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 8, s. 27-29
 • Sychowicz A.: Postępy edukacji zdalnej w zakresie bhp w portalu CIOP-PIB, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 7, s. 27-29
 • Szczepanowska B.: 28 kwietnia 2014 – chemikalia w pracy są często groźne. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 4, s. 4-5
 • Derlicka M.: Wychowawcza wartość konkursów plastycznych dla dzieci na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 1(496), s. 26-27
 • Derlicka M., Szczygielska A. : Rola konkursów plastycznych w kształtowaniu bezpiecznych zachowań dzieci ze szkół podstawowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 7 (502) , s. 19-21
 • Farin K.: Wspólna Niemiecka Strategia BHP, czyli jak efektywnie poprawić system ochrony pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 11, s. 8-9
 • Granda A.: Bezpieczeństwo w…ZOO, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 7, s. 2-2
 • Szczygielska A.: Szkoła - bezpieczne miejsce pracy i nauki, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 10, s. 3-3
 • Młodzka-Stybel A. : Światowe zasoby informacyjne udostępniane w Bibliotece CIOP-PIB , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 4 (487) , s. 10-11
 • Szczepanowska B. : Upowszechnianie informacji o bhp za pomocą elektronicznych baz danych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 1 (484) , s. 20-22
 • Szczepanowska B. : Rola informacji w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy - międzynarodowe źródła informacji o "zielonej" ekonomii , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 9 (492) , s. 30-31
 • Antoniak M. : Warunki pracy w Polsce na tle krajów UE - wyniki Europejskiego Badania Warunków Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 9 (480) , s. 26-28
 • Brzozowski A., Derlicka M., Szczygielska A. : Rola plakatu jako statycznej reklamy wizualnej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 12 (483) , s. 28-29
 • Farin K. : Media społecznościowe i ich wpływ na komunikację w obszarze bhp , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 9 (480) , s. 22-24
 • Kratochwil A., Biernacki A., Suchecka M.: Nowości w serwisie dla mikroprzedsiębiorstw - bhp w rolnictwie indywidualnym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 5(476) , s. 28-29
 • Młodzka-Stybel A. : Słownictwo z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy w bazach Międzynarodowej Organizacji Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 2 (473) , s. 23-25
 • Szczygielska A. : Behawioralne podejście do zmiany postaw wobec bezpieczeństwa pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 10 (481) , s. 26-29
 • Szczygielska A. : Poznawcze, behawioralne i społeczne podejście do zmiany postaw wobec bezpieczeństwa pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 4 (475) , s. 19-21
 • Farin K. : Bezpieczeństwo pracy w fotografii , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 7-8 (466-467) , s. 7-9
 • Janecka J., Farin K. : Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy. Europejska kampania informacyjna na rzecz oceny ryzyka zawodowego - zakończona , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 3 (462) , s. 26-27
 • Koradecka D., Pośniak M., Widerszal-Bazyl M., Augustyńska D., Radkiewicz P.: A Comparative Study of Objective and Subjective Assessment of Occupational Risk, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 1, s. 3-22
 • Krzyśków B. : Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób młodych odbywających staże dla bezrobotnych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 7-8 (466-467) , s. 20-23
 • Młodzka-Stybel A. : ESENER. Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych zagrożeń w środowisku pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 12 (471) , s. 5-7
 • Młodzka-Stybel A. : Przegląd najnowszych publikacji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 11 (470) , s. 28-31
 • Szczepanowska B. : Nowości w portalu Międzynarodowej Organizacji Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 12 (471) , s. 8-10
 • Szczygielska A. : Działalność Forum Liderów w 2010 roku , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 12 (471) , s. 2-4
 • Dąbrowski M., Myrcha K.: Accidents at school, (W: General problems of work safety. Work safety management), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2009
 • Młodzka-Stybel A. : Globalna sieć informacyjna Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 3 (450) , s. 9-11
 • Młodzka-Stybel A. : Zasoby informacyjne witryny internetowej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 12 (459) , s. 23-26
 • Myrcha K., Dąbrowski M.: Occupational safety of In-house transport in very large shops, (W: General problems of work safety. Work safety management), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2009
 • Szczepanowska B. : 50-lecie światowego systemu informacji o bezpieczeństwie i higienie pracy CIS , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 12 (459) , s. 20-22
 • Szczygielska A. : Promowanie bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach - na przykładzie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 4 (451) , s. 26-29
 • Szczygielska A., Wrzesińska J. : Kształtowanie pozytywnej postawy pracowników wobec bezpieczeństwa pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 12 (459) , s. 16-19
 • Krzyśków B. : Zatrudnienie niepracownicze typu administracyjnoprawnego, ustrojowego, osób pracujących na własny rachunek i w ramach wolontariatu w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 2 (437) , s. 22-25
 • Młodzka-Stybel A. : Źródła informacji o terminologii bhp oraz dziedzin pokrewnych - zastosowanie w systemach informacyjnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 11 (446) , s. 24-27
 • Szczepanowska B. : Internetowe źródła informacji o bezpieczeństwie i zdrowiu w pracy. Witryna Health and Safety Executive (HSE) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 12 (447) , s. 11-13
 • Młodzka-Stybel A. : Internetowe źródła informacji o bhp. Doskonalenie dostępu do informacji w pracach Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 10 (433) , s. 22-25
 • Młodzka-Stybel A. : Wybrane zagrożenia w środowisku pracy - prognozy i priorytety badawcze Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 1 (424) , s. 10-14
 • Sudoł-Szopińska I., Chojnacka A.: Praktyczne aspekty oceny narażenia pracowników zatrudnionych w warunkach mikroklimatu zimnego za pomocą wskaźników WCI i IREQ, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 2, s. 16-19
 • Szczepanowska B. : Internetowe źródła informacji o bhp. Portal National Institute for Occupational Safety and Health NIOSH, USA , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 10 (433) , s. 26-29
 • Szczygielska A. : Promowanie idei bezpiecznych zachowań w środowisku pracy na przykładzie działań CIOP-PIB , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 9 (432) , s. 11-15
 • Suchecka M.: Portal Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego - internetowe źródło wiedzy z zakresu bhp, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 7-8, s. 36-40
 • Suchecka M.: An OSH website for micro-enterprises in Poland, Magazine of the European Agency for Safety and Health at Work, 2004, 7, s. 25-27
 • Suchecka M.: Bezpieczeństwo i higiena pracy na stronach internetowych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 2, s. 28-32
 • Suchecka M.: Nowoczesne instrumentarium wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, (W: Seminarium: Zastosowanie nowoczesnych technik przekazu informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy.), Brak, Elbląg, 2004
 • Suchecka M.: Serwis internetowy z dziedziny bhp dla polskich mikroprzedsiębiorstw, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 7-8, s. 14-20
 • Brzozowski A., Derlicka M.: Popularyzacja problematyki ochrony pracownika, CIOP, Warszawa, 2001
 • Gacek W.: Pierwsza pomoc, (W: Seria: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy. T.17, Wyd. 3 poprawione), CIOP, Warszawa, 2001
 • Gacek W.: Nauczanie pierwszej pomocy - podstawowe podtrzymywanie życia, Edukacja dla Bezpieczeństwa, 2001, 1
 • Klimaszewska W.: System informacji naukowo-technicznej w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 7-8
 • Koradecka D.: Zasady kształtowania warunków pracy według konwencji MOP i dyrektyw WE. Cz. 2, Rynek Chemiczny, 2001, 10
 • Koradecka D.: Poland in transition to the European Union (in the context of meeting standards in occupational safety and Health), International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2001, 4
 • Koradecka D.: Zadania nauki w systemie ochrony pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 9
 • Koradecka D.: Occupational safety and health in small and medium-sized enterprises during social and economic transformation, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2001, 1
 • Koradecka D.: Expectations of and opportunities for the candidate countries for accession to the European Union, (W: Proceedings of the European Conference: Standardization, Testing and Certification), Berufsgenossenschaftliches Institut Arbeit Gesundhailt, Drezno, Niemcy, 2001
 • Koradecka D.: Zasady kształtowania warunków pracy według konwencji MOP i dyrektyw WE. Cz. 1, Rynek Chemiczny, 2001, 9
 • Koradecka D.: Principles of shaping working conditions according to the regulations of ILO conventions and EC directives, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2001, 1
 • Koradecka D., Derlicka M.: The Polish poster in the field of occupational safety and ergonomics, Sigurnost, 2001, 43
 • Koradecka D., Dryzek H.: Occupational safety and health in Poland, Journal of Safety Research, 2001, 2
 • Kozyra E.: Tezaurus Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001
 • Krzyśków B.: Pojęcie ryzyka zawodowego w prawie międzynarodowym i polskim, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Pleban D.: Ocena akustyczna maszyn i urządzeń elementem procesu oceny zgodności, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Podgórski D.: Rozwój norm w dziedzinie systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Polsce i w skali międzynarodowej w 2001 r., (W: Materiały III Krajowej Konferencji: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie), Brak, Kielce, 2001
 • Szczepanowska B.: Baza danych dokumentów elektronicznych - przykład rozwiązania w systemie ALEPH, Zagadnienia Informacji Naukowej, 2001, 2
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy