Wypadki przy pracy
STATYSTYKI WYPADKÓW PRZY PRACY


Statystyka wypadków 2008


Żródło: Opracowanie CIOP-PIB wg  danych GUS ("Wypadki przy pracy w 2008 r.", Główny Urząd Statystyczny, Departament Pracy i Warunków Życia, 2009)

Wykresy wybranych zestawień statystycznych wypadków pracy (wg. danych GUS)  do roku 2008.

  •   Poszkodowani w wypadkach przy pracy (ogółem) w latach 1985 - 2008

  •   Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w latach 2004-2008 z wyszczególnieniem wypadków ciężkich i śmiertelnych

  •   Liczba wypadków przy pracy śmiertelnych w latach 1985 - 2008

  •   Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ciężkich w latach 1985 - 2008

  •   Poszkodowani w wypadkach przy pracy w roku 2008 wg Polskiej Klasyfikacji Działalności

  •   Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy - wskaźnik na 1000 pracujących w roku 2008 wg Polskiej Klasyfikacji Działalności

  •   Przyczyny wypadków przy pracy w roku 2008

  •   Poszkodowani w wypadkach przy pracy w 2008 roku wg stażu pracy

Rys. 1. Poszkodowani w wypadkach przy pracy (ogółem) w latach 1985 - 2008Tab. 1. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w latach 2004-2008 z wyszczególnieniem wypadków ciężkich i śmiertelnychRys. 2. Liczba wypadków przy pracy śmiertelnych w latach 1985 - 2008Rys. 3. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ciężkich w latach 1985 - 2008Rys. 4. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w roku 2008 wg Polskiej Klasyfikacji DziałalnościRys. 5. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy - wskaźnik na 1000 pracujących w roku 2008 wg Polskiej Klasyfikacji DziałalnościRys. 6. Przyczyny wypadków przy pracy w roku 2008Rys. 7. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w 2008 roku wg stażu pracy