Wypadki przy pracy
STATYSTYKI WYPADKÓW PRZY PRACY


Statystyka wypadków 2007


Żródło: Opracowanie CIOP-PIB wg  danych GUS (dane za 2007 r.)

Wykresy wybranych zestawień statystycznych wypadków pracy (wg. danych GUS)  do roku 2008.
Rys. 1. Poszkodowani w wypadkach przy pracy (ogółem) w latach 1985 - 2007
Tab. 1. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w latach 2004-2008 z wyszczególnieniem wypadków ciężkich i śmiertelnych
Rys. 2. Liczba wypadków przy pracy śmiertelnych w latach 1985 - 2007
Rys. 3. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ciężkich w latach 1985 - 2007
Rys. 4. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w roku 2007 wg Polskiej Klasyfikacji Działalności
Rys. 5. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy - wskaźnik na 1000 pracujących w roku 2007 wg Polskiej Klasyfikacji Działalności
Rys. 6. Przyczyny wypadków przy pracy w roku 2007
Rys. 7. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w 2007 roku wg stażu pracy