Wypadki przy pracy
STATYSTYKI WYPADKÓW PRZY PRACY

Statystyki wypadków przy pracy w Polsce, Wypadki przy pracy w budownictwie, przetwórstwie przemysłowym i transporcie w latach 2007 – 2008, czynności podczas których dochodziło do wypadków przy pracy