Belka nawigacyjna
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Wypadki przy pracy
STATYSTYKI WYPADKÓW PRZY PRACY

Przyczyny wypadków przy pracy

 
Najczęściej rejestrowane przyczyny wypadków pozostają od lat niezmienne. Osoby raportujące wypadki przy pracy za główne przyczyny wypadku podają nieprawidłowe zachowanie się pracownika (rys. 15).


Rys. 15. Liczba wypadków przy pracy a przyczyny wypadków w Polsce w latach 2010 - 2011

 

 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy