Wypadki przy pracy
STATYSTYKI WYPADKÓW PRZY PRACY

Przyczyny wypadków przy pracy

 
Najczęściej rejestrowane przyczyny wypadków pozostają od lat niezmienne. Osoby raportujące wypadki przy pracy za główne przyczyny wypadku podają nieprawidłowe zachowanie się pracownika (rys. 15).


Rys. 15. Liczba wypadków przy pracy a przyczyny wypadków w Polsce w latach 2010 - 2011