Wypadki przy pracy
STATYSTYKI WYPADKÓW PRZY PRACY

Okoliczności wypadków przy pracy


Dane na lata 2008 - 2010 wskazują, że do największej liczby wypadków przy pracy doszło podczas czynności związanej z poruszaniem się (rys. 14). W roku 2010 w wypadkach, w których zarejestrowano taką właśnie czynność poszkodowanych zostało ponad 34 tys. pracujących.

Duża liczba wypadków przy pracy związana była również z operowaniem przedmiotami oraz transportem ręcznym, w których łącznie, w roku 2010, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć poniosło niemal 30 tys. pracujących.Rys. 14. Liczba wypadków przy pracy a czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili wypadku w Polsce w latach 2008 - 2010


W roku 2007 i 2008 najczęściej rejestrowanym  wydarzeniem niezgodnym z właściwym przebiegiem pracy było pośliźnięcie, potknięcie się, upadek osoby (rys. 15). Jednocześnie liczba tego typu odchyleń spadła w roku 2008 o niemal 10% w stosunku do roku 2007.

Co roku, oprócz poruszania się, wśród najliczniej występujących odchyleń znajdują się uszkodzenie, ześliźnięcie, złamanie się czynnika materialnego oraz utrata kontroli nad maszyną, środkami transportu, narzędziem lub obiektem.Rys. 15. Liczba wypadków przy pracy a odchylenie od stanu normalnego w Polsce w roku 2007 i 2008.


Największa liczba urazów w wypadkach przy pracy spowodowana jest uderzeniem w obiekt  - zarówno w ruchu jak i nieruchomy (rys. 16). Co roku uczestnicząc w takim zdarzeniu poszkodowanych zostaje ponad 20 tys. pracujących.


Rys. 16. Liczba wypadków przy pracy a wydarzenia powodujące uraz w Polsce w roku 2007 i 2008.


Do najliczniejszych urazów będących konsekwencją wypadku przy pracy należały w roku 2007 i 2008 rany i powierzchowne urazy, przemieszczenia, zwichnięcia, skręcania i naderwania a także złamania kości (rys. 17). Stanowiły one trzy czwarte raportowanych urazów.Rys. 17. Liczba wypadków przy pracy a rodzaj urazu w Polsce w roku 2007 i 2008.