Wypadki przy pracy
STATYSTYKI WYPADKÓW PRZY PRACY

Wypadki przy pracy według płci osoby poszkodowanej


Tradycyjnie, mężczyźni są grupą, w której liczba wypadków przy pracy przyjmuje wyższe wartości (rys. 11). Liczba wypadków przy pracy wśród pracujących kobiet jest ponad dwukrotnie niższa niż w populacji pracujących mężczyzn.Rys. 11. Liczba wypadków przy pracy wśród kobiet i mężczyzn w Polsce w latach 2007 - 2011