Wypadki przy pracy
STATYSTYKI WYPADKÓW PRZY PRACY

Wypadki przy pracy według województw


Rozkład przestrzenny liczby wypadków przy pracy w latach 2009 - 2011 wskazuje, że województwem, w którym doszło do największej liczby wypadków jest województwo śląskie (rys. 9). Liczba pracowników poszkodowanych w wypadkach przy pracy w roku 2011 wyniosła w tym południowym województwie niemal 14 tys.

Duża liczba wypadków przy pracy została zarejestrowana również w województwach centralnych - mazowieckim i wielkopolskim.

Województwa podlaskie, świętokrzyskie oraz opolskie w roku 2011 należały do tych, o najmniejszej liczbie odnotowanych wypadków przy pracy.Rys. 9. Liczba wypadków przy pracy w poszczególnych województwach w Polsce w latach 2009 - 2011


Największa liczba wypadków przy pracy w stosunku do liczby pracujących została odnotowana w województwie dolnośląskim. Wskaźnik wypadkowości w roku 2011 wyniósł tam ponad 11 i był najwyższy ze wskaźników odnotowanych w Polsce.Rys. 10. Wskaźnik wypadków przy pracy w poszczególnych województwach w Polsce w latach 2009 - 2011


Najrzadziej, w latach 2009 - 2011 do wypadków przy pracy dochodziło w województwie mazowieckim oraz małopolskim, dla których wartość wskaźnika wypadkowości nie przekroczyła 7 na 1000 pracujących.