Wypadki przy pracy
STATYSTYKI WYPADKÓW PRZY PRACY
Wypadki ciężkie i śmiertelne w latach 2001-2011

Liczba wypadków ciężkich w latach 2001 – 2010 wykazywała tendencję spadkową, natomiast w roku 2011 zarejestrowano wzrost tego rodzaju wypadków (rys. 3).Rys. 3. Liczba wypadków ciężkich i śmiertelnych w Polsce w latach 2001 - 2011Liczba wypadków śmiertelnych w ciągu ostatnich 10 lat ulegała niewielkim zmianom. W roku 2011, w stosunku do roku 2010 zarejestrowano spadek liczby wypadków śmiertelnych - liczba poszkodowanych była najniższa od 10 lat.

W roku 2011 wskaźnik wypadków ciężkich wyniósł, podobnie jak w roku 2010, 0,06 na 1000 pracujących (rys. 4), natomiast wskaźnik wypadków śmiertelnych, w latach 2001 – 2011 podobnie jak ich liczba, ulegał zmianom, przyjmując wartości od 0,035 do 0,051 (rys. 4).Rys. 4. Wskaźnik wypadków ciężkich i śmiertelnych w Polsce w latach 2001 - 2011