Wypadki przy pracy
STATYSTYKI WYPADKÓW PRZY PRACY

Informacje podstawowe


Liczbę wypadków przy pracy ogółem w budownictwie, transporcie i przetwórstwie przemysłowym w latach 2007 – 2008 obrazuje rys.1, liczbę wypadków ciężkich rys.2, zaś liczbę wypadków śmiertelnych rys.3. 


Rys. 1. Poszkodowani w wypadkach przy pracy ogółem w budownictwie, transporcie i przetwórstwie przemysłowym, w latach 2007 – 2008.Rys. 2. Poszkodowani w ciężkich wypadkach przy pracy w budownictwie, transporcie i przetwórstwie przemysłowym, w latach 2007 – 2008Rys. 3. Poszkodowani w śmiertelnych wypadkach przy pracy w budownictwie, transporcie i przetwórstwie przemysłowym, w latach 2007 – 2008


Wypadki w analizowanych rodzajach działalności skutkowały absencją, która, średnio na jednego poszkodowanego, była najwyższa budownictwie (ponad 50 dni na 1 poszkodowanego, rys.4).Rys. 4. Średnia absencja na 1 poszkodowanego w wypadkach przy pracy w budownictwie, transporcie i przetwórstwie przemysłowym, w latach 2007 – 2008.