Wypadki przy pracy
WYPADKI PRZY PRACY

 

BADANIE WYPADKÓW PRZY PRACY - modele i metody
- L. Pietrzak

W opracowaniu dokonano przeglądu modeli wypadków, wykorzystywanych do opisywania zagadnień związanych z powstawaniem i przebiegiem wypadku, do badania wypadków przy pracy i formułowania ich przyczyn, a także schematów stosowanych do zbierania danych statystycznych. Modele wypadków poddano analizie pod względem możliwości opisywania zjawisk, przydatności do identyfikowania przyczyn wypadku oraz określania działań profilaktycznych, lokalizowania przyczyn w typowych sekwencjach wypadkowych oraz w elementach systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Omówiono także charakterystyczne cechy najczęściej spotykanych metod badania wypadków przy pracy.


Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Liczba stron: 69
ISBN: 83-7373-140-7


ZAGROŻENIA WYPADKOWE ZWIĄZANE Z WYBRANYMI ZASTOSOWANIAMI PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH - SŁUŻBA ZDROWIA. TELEKOMUNIKACJA Z WYKORZYSTANIEM FAL RADIOWYCH
- J. Karpowicz, K. Gryz, M. Sosnowska-Mach

W publikacji zaprezentowano podstawową wiedzę na temat pola elektromagnetycznego występującego w środowisku pracy, w zakresie obejmującym: zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, które mogą wystąpić podczas obsługi wybranych urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne, oddziaływanie pól elektromagnetycznych na pracowników lub na infrastrukturę techniczną środowiska pracy, które może prowadzić do inicjowania wydarzeń wypadkowych i potencjalnie wypadkowych, postanowienia przepisów dotyczące zasad BHP oraz obowiązków i odpowiedzialności w tym zakresie, metody oceny ryzyka zawodowego oraz metody ograniczania ekspozycji i prewencji wypadkowej przez eliminowanie i ograniczanie występowania w środowisku pracy sytuacji sprzyjających ich powstawaniu.


Format: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 103
ISBN: 978-83-7373-046-5
Rok wydania: 2008


PODSTAWY PREWENCJI WYPADKOWEJ
- Praca zbiorowa

Przedmiotem opracowanego i wydanego poradnika jest badanie i rejestrowanie wydarzeń wypadkowych przy obsłudze maszyn oraz profilaktyka tych wydarzeń. Podane zalecenia dotyczą: zapewnienia bezpieczeństwa przez rozwiązania konstrukcyjne, dobór i stosowanie osłon do maszyn i urządzeń, stosowanie elektronicznych urządzeń ochronnych oraz stosowanie technicznych środków ochronnych przed porażeniem prądem elektrycznym.Format: A4
Liczba stron: 331
ISBN: 83-7373-145-8
Rok wydania: 2003