Belka nawigacyjna
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO


Ocena ryzyka zawodowego - Wydawnictwa

 

Wytyczne do oceny narażenia na szkodliwe substancje chemiczne wydzielające się w procesie przetwórstwa żywic fenolowo- -formaldehydowych i ograniczania związanego z nimi ryzyka zawodowego
- M. Pośniak, E. Kozieł, A. Jeżewska

W opracowaniu przedstawiono ogólną charakterystykę żywic fenolowo-formaldehydowych, szkodliwe substancje chemiczne wydzielające się w procesie ich przetwórstwa, ocenę narażenia i szacowanie ryzyka zawodowego.Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Liczba stron: 50
ISBN: 83-88703-81-1
Rok wydania: 2001


Zagrożenia chemiczne w wybranych procesach technologicznych. cz. 2
- red. M. Pośniak

Opracowanie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwach, zajmujących się oceną narażenia zawodowego pracowników, związanego z występowaniem szkodliwych substancji chemicznych w procesach przetwórstwa żywic fenolowo-formaldehydowych, mas bitumicznych, metali i ich związków, a także substancji wchodzących w skład spalin silników Diesla.Format: 17,5 x 25 cm - B5
Liczba stron: 101
ISBN: 83-88703-48-X
Rok wydania: 2001


Zagrożenia chemiczne w wybranych procesach technologicznych
- red. M. Pośniak

Opracowanie przeznaczone dla czytelników zainteresowanych zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy, a w szczególności zajmujących się oceną narażenia zawodowego na szkodliwe substancje chemiczne wydzielające się w czasie przetwórstwa polichlorku winylu, polistyrenu i jego kopolimerów, poliuretanów oraz w trakcie produkcji wyrobów gumowych i stosowania środków ochrony drewna.Format: 17,5 x 25 cm - B5
Liczba stron: 171
ISBN: 83-87354-53-8
Rok wydania: 1999


01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy