Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Ergonomia
ERGONOMIA

Ergonomia - Noty bibliograficzne

  • SŁOWIKOWSKI J.: Ergonomic optimisation of the hand operated control systems. Materiały konferencji międzynarodowej SIAS 2003 (Safety of Industrial Automated Systems), wyd. INRS, Nancy, France 2003, s. 3-31¸36

  • SŁOWIKOWSKI J.: Procedura stosowania ergonomii w konstrukcji maszyn. Problemy Maszyn Roboczych, 2002, z.19, s. 91¸99

  • SŁOWIKOWSKI J.: Pojęcie, przedmiot i zakres projektowania ergonomicznego. Materiały VI Konferencji: Okrętownictwo i Oceanotechnika, - Niezawodność i bezpieczeństwo systemów transportowych, Wyd. Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2002, s. 293¸309

  • SŁOWIKOWSKI J.: Symulator ED3 do ergonomicznej optymalizacji układów sterujących teleoperatorów. Materiały konferencji: AUTOMATION 2002 – Automatyzacja – nowości i perspektywy, Warszawa, PIAP, 2002, s. 174¸183

  • SŁOWIKOWSKI J.: Metodologiczne problemy projektowania ergonomicznego w budowie maszyn.  Wyd. Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Warszawa 2000, stron 190

  • SŁOWIKOWSKI J.: Optymalizacja jakości ergonomicznej układów sterujących maszyn roboczych. Materiały V Konferencji: Okrętownictwo i Oceanotechnika, -Maszyny i systemy transportowe, Wyd. Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2000, s. 236¸245

  • SŁOWIKOWSKI J.: System nauczania ergonomii i bezpieczeństwa pracy w szkołach wyższych. Materiały XIV Międzynarodowego Seminarium Wykładowców Ergonomii, wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1997, s. 49¸79

  • SŁOWIKOWSKI J.: Ergonomiczne kształtowanie produktu jako sposób walki konkurencyjnej na rynku. Materiały XX Krajowej konferencji ergonomicznej, Zastosowania ergonomii, zeszyt specjalny nr 4, 1992, s. 107¸125

  • SŁOWIKOWSKI J.: Wymagania ergonomiczne w projektowaniu zmechanizowanych narzędzi ręcznych do prac podwodnych. Materiały V Konferencji Projektowanie i budowa obiektów oceanotechniki, Szczecin, październik 1989, s.263¸272

 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy