Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Ergonomia
ERGONOMIA

 

Dane kontaktowe

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. opracowanego rozwiązania prosimy o kontakt z
mgr inż. Magdaleną Młynarczyk (mazwo@ciop.pl)

 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy