Ergonomia
ERGONOMIA

 

Aparatura pomiarowa

 

W ramach projektu zastosowano następującą aparaturę badawczą będącą na wyposażeniu CIOP-PIB:

 

Komora klimatyczna dostosowana do badań środowiska umiarkowanego, w szczególności do testowania rozpływu powietrza różnego rodzaju nawiewników i badań z udziałem ochotników (zakres temperatury +15 do +35oC, prędkość powietrza 0,1 – 1,5m/s, wilgotność względna powietrza 20 – 80%).

 

 

Rys. Wnętrzne komory klimatycznej

 

Manekin termiczny Newton Jest to najnowszy rodzaj manekina termicznego, wyprodukowany przez firmę Measurement Technology Northwest (USA). Newton to 34 segmentowy manekin termiczny o kształcie powierzchni mężczyzny, wyposażony w system symulacji: pocenia, poruszania się oraz oddychania. Newton umożliwia pracę w trybach: stała temperatura segmentów, stała moc doprowadzana do segmentów, zmienna temperatura i moc dostarczana do segmentów w zależności od warunków w otoczeniu oraz odczytywanie temperatury środowiska. W procesie oddychania możliwa jest zmiana częstotliwości oddychania, temperatury i wilgotności wydychanego powietrza.

 

 

 

Rys. Manekin termiczny Newton podczas badania

 

Zestawy mierników mikroklimatu firm Bruel-Kjaer, DeltaOHM umożliwiające badanie poszczególnych parametrów środowiska cieplnego (zimnego, umiarkowanego i gorącego) na stanowiskach pracy, dzięki czemu możliwe jest ich odtworzenie w komorach klimatycznych.

 

Zestaw termoanemometrów  firmy Sensor Electronic umożliwiający pomiar temperatury i prędkości powietrza w 49 punktach jednocześnie w zakresie prędkości 0,05 do 5 m/s oraz  temperatury: -10 do +50 °C.

 

Okulograf stosowany do oceny obciążenia (zmęczenia) narządu wzroku pracownika. Analiza poszczególnych parametrów uzyskanych z rejestracji okulograficznej (są to fiksacje, czyli skupienie wzroku na danym elemencie oraz sakady, którymi są szybkie ruchy oka zachodzące pomiędzy kolejnymi fiksacjami) może być podstawą ocena zmęczenia ośrodkowego pracowników związanego z obciążeniem percepcji wzrokowej na przykład w różnych warunkach obciążenia termicznego.