Kalendarium kampanii
 

Kalendarium pierwszego roku polskiej edycji kampanii:

Konferencje i seminaria:

Konkursy:

  • Nagroda za Dobrą Praktykę - konkurs na innowacyjne i możliwe do upowszechnienia rozwiązania w zakresie bezpiecznej eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków (rozpoczęcie: kwiecień 2010, zakończenie: 24 września 2010 r.)
  • Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy pn. "Oświetlenie" (rozpoczęcie: maj 2010, zakończenie: wrzesień 2010)
  • Konkursy plastyczne dla dzieci ze szkół podstawowych pn. "Bezpieczne zachowania przy korzystaniu z urządzeń w domu i w szkole".
  • Ogólnopolski konkurs fotograficzny pn. "Bezpieczeństwo pracy w obiektywie" (zobacz regulamin konkursu)
  • Konkursy plastyczne dla dzieci ze szkół podstawowych pn. "Bezpieczne miejsca pracy"
  • Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy pn. "Eksploatacja"l


Kalendarium drugiego roku polskiej edycji kampanii:

Konferencje i seminaria:

  • Konferencja pt. "Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków", Poznań, 16 czerwca 2011 r.
  • Seminarium pt. "Bezpieczeństwo eksploatacji budynków w gospodarstwach rolnych", Stare Pole, 13 października 2011 r.
  • Seminarium pt. "Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń". Katowice,  15 listopada 2011 r.
 
 
Bezpieczeństwo Eksploatacji Europejska KAMPANIA 2011