Zalecenia dotyczące organizacji stanowiska załadowczego i rozładowczego na rampie

 

2.7  Zalecenia dotyczące organizacji stanowiska załadowczego i rozładowczego na rampie

Według danych UDT, w obszarze stanowisk załadowczych/rozładowczych  na rampie, co roku mamy  ciężkie i śmiertelne wypadki. W USA ok. 25 % wypadków mających miejsce w magazynach, ma miejsce właśnie na takich stanowiskach.

Głównymi  przyczynami wypadków są np. poślizgnięcia i potknięcia pracowników wynikające z niezachowania czystości i suchości podłoża. Często zdarzają się spadnięcia pracownika z rampy. Aby temu zapobiec należy stosować drzwi czy bramy bezpieczeństwa, np. otwierane poprzez podnoszenie skrzydeł (lub skrzydła); zamykanie - zaraz po zakończeniu załadunku/rozładunku. Przykład rozwiązania zamknięcia stanowiska na rampie zilustrowano na rysunku 2.38.

Rys. 2.38. Stanowisko załadowcze w jednym z przedsiębiorstw w USA (rysunek dzięki uprzejmości firmy CISCO EAGLE Z USA)

Bardzo poważne skutki mogą wystąpić podczas nieoczekiwanego ruchu samochodu podczas wjeżdżania wózka na samochód lub zjeżdżania wózka z samochodu. Podczas załadunku i rozładunku samochodu, jego silnik powinien być wyłączony a koła zablokowane hamulcami i np. klinami (koła tylne). Stan taki powinien być zachowany do czasu zakończenia załadunku/rozładunku. Powinny być opracowane procedury dotyczące obsługi samochodów. Ułatwieniem do zachowania bezpieczeństwa mogą być następujące środki organizacyjne:

  1. Powinna być osoba mająca w obowiązkach nadzorowanie przestrzegania opracowanych procedur załadunku/rozładunku i będąca w kontakcie z kierowcą samochodu ciężarowego.
  2. Powinna być tablica z informacją przypominającą kierowcy samochodu o obowiązku zablokowania kół, np. jak na rysunku 2.39.

Rys. 2.39. Przykład tablicy z informacją dla kierowcy samochodu o konieczności zablokowania kół (rysunek dzięki uprzejmości firmy CISCO-EAGLE z USA)

  1. Zaleca się stosowanie  systemu świateł komunikacyjnych, np. według rysunku 2.40.

Włącza się, jednocześnie, czerwone światło dla kierowcy samochodu (na zewnątrz) i – po drugiej stronie - zielone dla kierowcy wózka załadunku/rozładunku samochodu (wewnątrz stacji); i odwrotnie - włącza się, jednocześnie, czerwone światło dla kierowcy wózka  załadunku/rozładunku  oraz zielone dla kierowcy samochodu. Należy poinformować zainteresowanych o znaczeniu barw działających świateł.

5.png

Rys. 2.40. Przykład świateł firmy Cisco-Eagle z USA (rysunek dzięki uprzejmości firmy Cisco Eagle z USA)

Wyjeżdżanie wózka podnośnikowego z samochodu ruchem cofania do tyłu, a więc w warunkach ograniczonej widoczności, może być przyczyną kolizji z pieszymi lub innymi wózkami. Aby temu zapobiec, w strefie stanowiska nie powinny przebywać żadne osoby postronne, łącznie z kierowcami samochodów.