Skrzyżowania dróg

 

2.5.4 Skrzyżowania dróg

Zaleca się zastosowanie takiego układu dróg, aby zmniejszyć do minimum liczbę skrzyżowań dróg dla osób pieszych z drogami dla wózków oraz skrzyżowań dróg dla wózków. W ten sposób zmniejsza się możliwość powstawania potencjalnych kolizji.  Każde bez wyjątku skrzyżowanie dróg powinno być jednoznacznie, wyraźnie i w sposób zapewniający widoczność tak oznakowane, aby ich użytkownicy nie mieli wątpliwości i wiedzieli, poruszając się po której drodze mają pierwszeństwo, oraz gdzie powinni ustąpić pierwszeństwa. Przykłady rozwiązań skrzyżowań przedstawiono na rysunkach 2.20 i 2.21.

Rys. 2.20. Przykład skrzyżowania drogi z pierwszeństwem z drogą podporządkowaną

Na rysunku  2.20 przedstawiono przykład skrzyżowania drogi z pierwszeństwem z drogą podporządkowaną. Przed przejściem dla pieszych umieszczono poziome znaki ostrzegające pieszych przed poruszającymi się wózkami. Na drodze podporządkowanej umieszczono pionowy znak ustąp pierwszeństwa oraz poziomy znak w postaci linii warunkowego zatrzymania się na drodze podporządkowanej; warunkowego, tzn. również i wtedy, gdy do przejścia zbliża się osoba piesza.

Na rysunku 2.21 przedstawiono przykład skrzyżowania drogi z pierwszeństwem z drogą podporządkowaną, na której w jednym kierunku umieszczono znak STOP, nakazujący zatrzymanie się w celu upewnienia się, czy na drodze głównej jednokierunkowej nie ma poruszających się innych pojazdów oraz czy nie zbliżają się piesi. Znak STOP jest uzasadniony brakiem widoczności oraz natężeniem ruchu.

Rys. 2.21. Przykład skrzyżowania drogi z pierwszeństwem z drogą podporządkowaną ze znakiem STOP

W celu zmniejszenia ryzyka wypadkowego na skrzyżowaniach o niewystarczającej widoczności, zaleca się stosowanie środków organizacyjnych z zastosowaniem np. luster, układów zbliżeniowych (patrz p. 2.6).