Normy techniczne

 

  • PN-EN ISO 7010:2012 E Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa
  • PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego
  • PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
  • ISO/TR 14121-2:2007 Safety of machinery – Risk assessment – Part 2: Practical guidance and examples of methods
  • PN-M-78010:1968 Transport wewnętrzny -Drogi i otwory drzwiowe - Wytyczne projektowania
  • PN-EN 12464-1:2011 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsce pracy we wnętrzach
  •  PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 2: Miejsce pracy na  zewnątrz
  • PN-EN 60825-1:2010 Bezpieczeństwo urządzeń laserowych – Część 1: Klasyfikacja sprzętu i wymagania
  • PN-EN ISO 3691-1:12E Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 1: Wózki jezdniowe napędzane, z operatorem, wózki ze zmiennym wysięgiem i wózki o dużym udźwigu
  • PN-EN 16307-1:2013E Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie – Wymagania dodatkowe dotyczące wózków  jezdniowych napędzanych, z operatorem, wózków ze zmiennym wysięgiem i wózków o dużym udźwigu