Rozdzielenie ruchu pieszych i wózków

 

2.5.2 Rozdzielenie ruchu pieszych i wózków

2.5.2.1 Rozdzielenie dróg dla pieszych i dla wózków z zastosowaniem linii na powierzchni podłogi jezdni

Jest to najprostszy sposób rozdzielenia ruchu pieszych i wózków. Należy stosować linię o barwie białej lub żółtej, przy czym zaleca się stosowanie linii o tej samej barwie w całym przedsiębiorstwie. Przykład zastosowania takiego rozdzielenia dróg pieszych i wózków w magazynie pokazano na rysunku 2.9.

Rys. 2.9. Przykład rozdzielenia dróg pieszych i wózków w magazynie za pomocą linii

 Z doświadczenia wynika, że w przypadku rozdzielenia dróg pieszych i wózków liniami, ryzyko wypadkowe w skali trójstopniowej jest zwykle średnie. Zmniejszenie w tym przypadku ryzyka wypadkowego do poziomu małego jest trudne i wymaga zastosowania szczególnych środków bezpieczeństwa, np. zastosowanie jednokierunkowego ruchu wózków, znacznego ograniczenia prędkości ruchu wózków i przestrzegania tego ograniczenia, stosowania w odpowiednich miejscach sygnalizacji. Rozwiązaniem umożliwiającym zmniejszenie ryzyka wypadkowego jest poprowadzenie, w miarę możliwości, drogi dla wózków bez jej przylegania do drogi dla pieszych, jak to zilustrowano na rysunkach 2.10 i 2.11.

Rys. 2.10. Przykład drogi dla pieszych bez przylegania do drogi dla wózków

Rys. 2.11. Przykład drogi dla wózków bez przylegania do drogi dla pieszych


2.5.2.2 Rozdzielenie dróg dla pieszych i dla wózków z zastosowaniem fizycznej bariery ochronnej

Rozdzielenie dróg dla pieszych i dla wózków za pomocą fizycznej bariery ochronnej umożliwia  zmniejszenie ryzyka wypadkowego do poziomu małe (w skali trójstopniowej) [13, 14, 15, 16].

Ochronna bariera fizyczna może mieć różną postać i może być wykonana ze stali lub z tworzywa sztucznego. Przykłady zastosowania ochronnej bariery fizycznej ze stali przedstawiono na rysunkach 2.12 a) i b).

a)

b)

Rys. 2.12. Przykłady oddzielenia drogi dla osób pieszych od drogi dla wózków za pomocą ochronnej bariery stalowej (fotografia dzięki uprzejmości firmy Frito-Lay Poland, sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki)

Na szczególną uwagę zasługuje rozwiązanie według rysunku 2.12 b). Jest ono szczególnie przydatne w aspekcie zachowania bezpieczeństwa osób pieszych ze względu na zmianę kierunku drogi pod kątem prostym i gorszą widoczność nawet przy zastosowaniu pionowego lustra bezpieczeństwa. Bez zastosowanej bariery ochronnej jak na ww rysunku łatwo jest o zmianę toru wózka, co mogłoby być przyczyną znacznego zwiększenia ryzyka wypadkowego w odniesieniu do osób pieszych.

Przykłady zastosowanych w praktyce rozwiązań oddzielenia ruchu pieszych od strefy ruchu pojazdów za pomocą ochronnych barier fizycznych z tworzywa sztucznego przedstawiono na rysunkach  2.13 a) i b) oraz 2.14.

a)

b)

Rys. 2.13 a) i b) – Oddzielenie drogi dla pieszych od stref ruchu i pracy wózków za pomocą ochronnych barier fizycznych z tworzywa sztucznego (fotografie dzięki uprzejmości firmy Evergrip sp. z o.o., Warszawa)

Rys. 2.14. Oddzielenie drogi dla pieszych od strefy ruchu pojazdów za pomocą ochronnej bariery fizycznej z tworzywa sztucznego (fotografia – dzięki uprzejmości firmy Evergrip sp. z o.o., Warszawa)

Z informacji  od dostawców barier wynika, że obecnie dostępne na rynku bariery z tworzywa sztucznego, jeśli zastosowano odpowiednią konstrukcję tej bariery, trwałością dorównują rozwiązaniom z zastosowaniem stali, natomiast są znacznie prostsze biorąc pod uwagę ich konserwację i usuwanie ewentualnych uszkodzeń.