Opracowanie planu dróg wózków w transporcie wewnątrzzakładowym

 

2.3 Opracowanie planu dróg wózków w transporcie wewnątrzzakładowym

Podczas opracowania planu dróg wózków w transporcie wewnątrzzakładowym zaleca się:

  • przeanalizowanie planu dróg ruchu wózków i zidentyfikowanie  wszystkich miejsc, gdzie są możliwe potencjalne kolizje wózków z pieszymi lub wózków podnośnikowych z innymi pojazdami lub elementami infrastruktury, w aspekcie zastosowania rozwiązań zmniejszających ryzyko wypadkowe;
  • przeanalizowanie trasy ruchu wózków i innych pojazdów oraz pieszych w aspekcie zmniejszenia częstości narażenia na występujące lub potencjalne zagrożenia inne niż kolizje – np. spadające przedmioty;
  • przeanalizowanie, gdzie występują miejsca ograniczonej widoczności dla kierowcy wózka w aspekcie zastosowania środków zaradczych;
  • przeanalizowanie długości drogi zatrzymania wózków podnośnikowych  w sytuacji gwałtownego hamowania, odległość na jaką może spaść ładunek z wózka zatrzymywanego awaryjnie oraz czynniki wpływające na stateczność wózków w danych warunkach w aspekcie zmniejszenia możliwości powstawania sytuacji zagrożenia.

Wymiary dróg dla pojazdów i pieszych są podane w normie PN-M-78010:1968 [11].
Należy również uwzględnić wymagania według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [3]. Zaleca się również uwzględnienie wytycznych wg ENCYCLOPEDIA OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ILO VOLUME 2 [12].