Młoty

 

Młoty są to maszyny do obróbki plastycznej i kształtowania przedmiotów metalowych dzięki energii uderzenia bijaka. Bijak jest głównym elementem młota, wykonującym ruch postępowo zwrotny i przekazującym energię uderzenia na materiał ułożony na kowadle, zamocowanym na szabocie. Młoty ze względu na zastosowanie można podzielić na młoty do kucia swobodnego i matrycowego, ponadto w zależności od rodzaju napędu można wyróżnić młoty: mechaniczne, mechaniczne sprężynowe (resorowe) i cięgnowe (spadowe), parowo-powietrzne i hydrauliczne. Kucie na młotach można prowadzić w sposób ręczny lub maszynowy.

Zobacz materiały filmowe zamieszczone na stronach internetowych odnośnie procesu kucia za pomocą młota: