Kowarki

Kowarki młotkownice


Kowarki są to maszyny kuźnicze wielobijakowe (wielokowadełkowe) do kształtowania materiału na gorąco lub zimno, a także do przekuwania kęsisk i kęsów. Kowarki przeznaczone są do kształtowania przedmiotów wzdłużnie, tzn.: odkuwek o wydłużonych kształtach z metalowych prętów, rur, itp. Wydłużanie na kowarkach (przez młotkowanie) polega na odkształceniu materiału za pomocą jednoczesnego nacisku, wywieranego na boczną powierzchnię przedmiotu obrabianego przez trzy lub cztery szczęki kształtujące, wykonujące niewielkie ruchy posuwisto-zwrotne w kierunku promieniowym i zmieniające najczęściej swoje położenie kątowe w stosunku do kształtowanego przedmiotu. Na kowarkach można kształtować zarówno powierzchnie zewnętrzne wyrobu, jak również ich powierzchnie wewnętrzne, dzięki zastosowaniu odpowiednich rdzeni. Wyroby te odznaczają się dużą gładkością powierzchni i dokładnością wymiarów.

Zobacz materiał filmowy zamieszczony na stronie internetowej odnośnie obsługi kowarki: