Maszyny kuźnicze

 

Maszyny kuźnicze wykorzystywane w procesie kucia


Kucie jest to proces technologiczny (rodzaj obróbki plastycznej na gorąco lub na zimno), polegający na trwałym odkształcaniu materiału wskutek zgniatania go uderzeniami narzędzia. W procesie kucia materiał otrzymuje odpowiedni kształt, co prowadzi do zmiany struktury materiału, a tym samym do zmiany jego właściwości mechanicznych. Rozróżnia się kucie swobodne (ręczne i mechaniczne) i matrycowe (mechaniczne).

Kucie ręczne zwykle odbywa się na gorąco na kowadle za pomocą młotków z wykorzystaniem różnych narzędzi (tj.: przecinaki, przebijaki, odcinaki, żłobniki, gładziki, itp.), a materiał trzymany jest głównie ręcznie za pomocą kleszczy. Kowadło powinno być ustawione na pieńku z twardego drewna (np.: dębowe) i przybite do pieńka hakami. Pieniek powinien być wkopany w klepisko kuźni na głębokość nie mniejszą niż 300mm, tak aby płatnia kowadła wznosiła się nad poziom posadzki na 750 mm. Kowadło powinno mieć dużą masę w stosunku do przekuwanych przedmiotów i nie powinno nosić oznak pęknięć widocznych uszkodzeń.

Natomiast kucie maszynowe wykonuje się na specjalnych maszynach kuźniczych (młoty, prasy, kuźniarki, kowarki) i może być prowadzone na zimno lub na gorąco.