Zwijarki

 

Zwijarki to maszyny do plastycznego kształtowania materiałów w skutek wywierania nacisku na materiał przez obracające się walce, które nadają mu wymagany kształt. Na tych maszynach można kształtować blachy i profile (np.: płaskowniki, kątowniki, pręty kwadratowe i okrągłe i inne). Walce zwijarek mogą być napędzane ręcznie (korbą), mechanicznie lub hydraulicznie.

Zobacz materiały filmowe zamieszczone na stronach internetowych: