Powierzchnie gorące lub zimne, żrące substancje

 

Problem: Zagrożenia związane z oparzeniami powodowanymi przez:

  • gorące powierzchnie, części maszyn i obrabianych przedmiotów metalowych (np.: podczas walcowania i kucia na gorąco),
  • gorące ciecze (płyn chłodzący, oleje) wykorzystywane w napędach (prasy śrubowe i hydrauliczne),
  • odpryski gorącego metalu (podczas kucia na gorąco),

 

Pytania / obserwacje Dzialania poprawiajace stan bhp
Czy istnieje ryzyko oparzeń:
  • gorącymi powierzchniami (rozgrzane elementy maszyny, silnika),
  • gorącymi cieczami (np. płyny , oleje),
  • odpryskami gorącego metalu?
Stosowanie izolacji termicznej gorących powierzchni lub ich wychłodzenie.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy otwieraniu korków spustowych oleju i chłodnic, zaworów z gorącymi płynami oraz przy ich wypływie.

Stosowanie rękawic i odzieży chroniących przed oparzeniami