Narzędzia ręczne

 

Problem: Zagrożenia urazami z powodowane narzędziami ręcznymi, takim jak:

  • młotki,
  • przecinaki,
  • pilniki,
  • wkrętaki (śrubokręty),
  • uchwyty, imadła,
  • wiertarki,
  • szlifierki (ręczne, stacjonarne),
  • i inne,

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy narzędzia ręczne są właściwie dobrane do wykonywanych zadań? Stosowanie właściwie dobranych narzędzi ręcznych zgodnie z ich przeznaczeniem. Prawidłowe zamocowanie (osadzenie) narzędzia na rękojeści. Prawidłowe wymiary (wielkość) używanego narzędzia (długość, kąt ostrza, wymiar klucza dostosowany do nakrętki).
Czy narzędzia ręczne są w stanie pełnej sprawności, kompletne? Utrzymywanie ręcznych narzędzi w pełnej sprawności i kompletności oraz sprawdzenie przed użyciem.
Czy narzędzia ręczne w czasie przerw w pracy są właściwie zabezpieczone przed dostępem do nich osób nie upoważnionych? Składowanie narzędzi ręcznych w wyznaczonych miejscach w sposób uniemożliwiający ich spadanie.
Czy narzędzia ręczne z własnym napędem są kompletne i w stanie pełnej sprawności? Wyposażenie zakładu w ręczne narzędzia z własnym napędem oznaczone znakiem bezpieczeństwa, posiadające ważny certyfikat uprawniający do takiego oznaczania i instrukcję obsługi lub DTR w języku polskim.
Czy pracownicy stosują odpowiednie środki ochrony indywidualnej (dłoni, przedramienia, tułowia i części udowej kończyn dolnych)? Stosowanie właściwie dobranych środków ochrony indywidualnej oznaczonych znakiem bezpieczeństwa i posiadających ważny certyfikat uprawniający do takiego oznaczania.