Przemieszczające się elementy maszyn i przedmioty


Problem: Zagrożenia powodowane przez przemieszczające się elementy maszyn lub przedmioty oraz transportowane materiały.

  • wciągniki,
  • dźwignice,
  • żurawie,
  • suwnice,
  • wózki jezdniowe z odpowiednim wyposażeniem,
  • materiały lub przedmioty metalowe do obróbki, gotowe wyroby/półwyroby.

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy stosowane urządzenia transportowe są odpowiednie do wykonywanych zadań? Stosowanie urządzeń transportowych, mających odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa, np.:
  • dla dźwignic, żurawi, suwnic - decyzję Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) o dopuszczeniu do eksploatacji po zmontowaniu przez przeszkolonych (uprawnionych) montażystów na placu budowy i dokonaniu odbioru przez inspektora UDT lub o dopuszczeniu do obrotu, zgodnie z przeznaczeniem wg instrukcji obsługi lub DTR .
Czy urządzenia transportowe są w stanie pełnej sprawności i z kompletnym wyposażeniem? Zapewnienie montażu urządzeń przez przeszkolonych (uprawnionych) montażystów.
Czy istnieje zagrożenie przygniecenia przez manewrujące urządzenia transportowe, spowodowane: nie wyznaczeniem dróg przejazdu, złą widocznością lub brakiem wyznaczenia strefy niebezpiecznej, podczas przemieszczania ładunków? Prowadzenie transportu poziomego po wyznaczonych i uporządkowanych drogach komunikacyjnych i transportu pionowego w wyznaczonych przestrzeniach; wyznaczenie stref niebezpiecznych, wynikających z koniecznych manewrów urządzeń transportowych.
Czy przewożony lub podnoszony ładunek ogranicza widoczność i może spowodować utratę stateczności urządzenia transportowego lub jego przeciążenie ? Przestrzeganie dopuszczalnej nośności i udźwigu urządzeń transportowych. Stosowanie sprawnego technicznie urządzenia z wyposażeniem zgodnym z instrukcją obsługi lub DTR. Zapewnienie odpowiednich kwalifikacji dla operatorów obsługujących dane urządzenie. Prawidłowe układanie i mocowanie ładunku.