Służba BHP

 

  • pracodawca, który nie jest obowiązany do powołania służby bhp (tj. taki, który zatrudnia nie więcej niż 100 pracowników lub któremu inspektor pracy nie nakazał utworzenia służby bhp), może wykonywać sam zadania tej służby po odpowiednim przeszkoleniu (art. 23711 § 2 k.p.)
  • pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy albo pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy