Bezpieczeństwo prac załadunkowo- rozładunkowych

Bezpieczeństwo dotyczące prac załadunkowo-rozładunkowych


Wymagania ogólne
Podczas załadunku i rozładunku z użyciem sprzętu ładunkowego należy przestrzegać następujących zasad:

  • przed przystąpieniem do obsługi sprzętu, należy dobrze poznać jego działanie oraz zagrożenia i sytuacje zagrożenia związane z jego obsługą,
  • obsługiwać sprzęt zgodnie z instrukcją producenta,
  • stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej,
  • nie przekraczać dopuszczalnej obciążalności,
  • określić strefę niebezpieczną, w miarę możliwości wygrodzić ja taśmą w pasy, i nie dopuścić do przebywania osób nieupoważnionych w tej strefie,
  • po użyciu sprzętu załadunkowo/rozładunkowego zabezpieczyć go w jego normalnym położeniu spoczynkowym.
  • przed rozpoczęciem załadunku skrzynia pojazdu powinna zostać dokładnie oczyszczona,
  • kierowca powinien odmówić przyjęcia ładunku do przewozu, jeśli jego stan nie spełnia obowiązujących wymagań,
  • rozładunek nie powinien być dokonany, jeśli stan ładunku może mieć wpływ na bezpieczeństwo pracowników dokonujących rozładunku.