Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Bezpieczeństwo ruchu drogowego


Podstawowe zalecenia bezpieczeństwa pracy kierowcy:

  • kierowca jest osobą odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy pojazdu,
  • każdy pojazd ciężarowy powinien mieć widoczne i trwałe oznaczenie nośności,
  • pomosty lub rampy przeznaczone do pojazdu ciężarowego powinny być szersze o minimum 1,2 m od pojazdu i zabezpieczone poręczami ochronnymi. Muszą posiadać także odpowiednią nośność w zależności od ciężaru pojazdu z ładunkiem,
  • szybkość pojazdu na pomostach i rampach nie może przekraczać 5km/h,
  • do transportu ładunków płynnych oraz żrących i parzących można stosować tylko pojemniki do tego przeznaczone spełniające odpowiednie wymagania polskich norm i przepisów międzynarodowych,
  • palety, podstawki ładunkowe w skrzyni samochodu powinny mieć gładkie powierzchnie i krawędzie, aby nie kaleczyły rąk i nie uszkadzały ładunku.
  • samochód przeznaczony do załadunku lub rozładunku należy użyć hamulca postojowego oraz zabezpieczyć koła pojazdu klinem przed samoczynnym przesunięciem,
  • rozmieszczenie ładunku w skrzyni samochodu powinno być równomierne i zapewniające jego stateczność, a ponadto ładunek powinien być odpowiednio zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczeniem się w czasie transportu.
  • urządzenia i przybory służące do mocowania ładunków nie powinny być luźne, swobodnie zwisać lub spadać podczas jazdy,
  • ładunek wystający poza pojazd może być na nim umieszczony jeżeli:
    • całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie może przekraczać 2,5 m, a przy szerokości pojazdu 2,5 m – nie przekraczać 3m, pod warunkiem że ładunek nie będzie wystawał ponad 25cm poza obrys samochodu,
    • ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu,
    • ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m od przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego,
  • ładunek nie może być umieszczony w sposób utrudniający prowadzenie pojazdu,
  • wysokość pojazdu z ładunkiem nie może przekraczać 4m,
  • przewożenie osób w załadowanym samochodzie lub przyczepie jest zabronione,


Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy.
Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:

  • osoby mającej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów;
  • kobiety o widocznej ciąży;
  • kierującego taksówką osobową podczas przewożenia pasażera;
  • instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania;
  • policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, inspektora kontroli skarbowej, funkcjonariusza celnego i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;
  • funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych;
  • zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;
  • konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych;
  • osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim.


W przypadku wystąpienia uszkodzenia pojazdu lub przyczepy na trasie przejazdowej, należy sygnalizować postój:

  1. na autostradzie lub drodze ekspresowej - w każdym przypadku;
  2. na pozostałych drogach twardych:
    1. poza obszarem zabudowanym - w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym jest to zabronione, a na poboczu, jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości;
    2. na obszarze zabudowanym - w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione.


Uszkodzenie pojazdu lub wypadku należy sygnalizować w sposób następujący:

   1. na autostradzie lub drodze ekspresowej - przez:
     1. włączenie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli brak jest tych świateł, należy włączyć światła pozycyjne
     2. umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem; trójkąt ten umieszcza się na jezdni lub poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia pojazdu;
   2. na pozostałych drogach:
     1. poza obszarem zabudowanym - przez umieszczenie w odległości 30-50 m za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowego i włączenie świateł awaryjnych; w razie braku świateł awaryjnych, należy włączyć światła pozycyjne;
     2. na obszarze zabudowanym - przez włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli jest brak tych świateł, należy włączyć światła pozycyjne i umieścić odblaskowy trójkąt ostrzegawczy za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m.Podczas prowadzenia prac naprawczych uszkodzonego pojazdu na autostradzie, drodze ekspresowej lub innych drogach publicznych, kierowca powinien być ubrany w kamizelkę odblaskową, która to pozwala na szybsze zauważenie przez innych kierowców.