Inne elementy bezpieczeństwa
 
Problem: Nieznajomość przepisów bhp
 
Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje i znajomość: -przepisów i zasad bhp - obsługi użytkowanych maszyn i innych urządzeń? Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie bhp: wstępnych i okresowych.

Prowadzenie szkoleń zawodowych i specjalistycznych.

Udostępnienie pracownikom aktualnych instrukcji bhp i obsługi urządzeń do stałego korzystania na stanowiskach pracy.
Czy pracownicy znają niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki występujące na ich stanowiskach pracy oraz związane z nimi ryzyko zawodowe? Informowanie pracowników na bieżąco o czynnikach zagrożeń występujących na stanowiskach pracy oraz związanym z nimi ryzyku zawodowym.

Omawianie przyczyn i okoliczności wypadków, środków zapobiegających wypadkom.