Żelownice
Żelownice służą do nakładania żelu, pomady, czekolady na gotowe wyroby cukiernicze.

  Żelownica to na ogół niewielkie urządzenie stołowe lub na kółeczkach, które posiada specjalny, zapewniający bezpieczeństwo, system podgrzewania i transportu żelu, pomady, czekolady, mogący natryskiwać surowiec płaszczyzną lub stożkiem. Nakładanie surowca odbywa się poprzez natrysk bezpośrednio na produkt za pomocą ręcznego pistoletu. Konstrukcja maszyny uniemożliwia zastygnięcie żelu w przewodach maszyny podczas przerwy w pracy.

Typowe zagrożenia podczas pracy przy obsłudze żelownic:
  • zagrożenia poparzeniem podczas kontaktu z gorącymi składnikami wydostającymi się z żelownicy (żel, pomada, czekolada);
  • zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym;
  • zagrożenie wytryskiem cieczy pod ciśnieniem;
  • upadki spowodowane śliskimi i tłustymi posadzkami;

Zasady bezpiecznej pracy podczas obsługi żelownic do ciast.

  Pracownik korzystający z żelownic do ciast musi posiadać odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi tego urządzenia. Powinien być wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak fartuch ochronny, czepek, rękawice, odpowiednie obuwie antypoślizgowe, okulary chroniące oczy przed odpryskami gorącego żelu, pomady, czekolady.

Rys. 10. Żelownica