Dzielarko - zaokrąglarki

 

Dzielarko – zaokrąglarki przeznaczona jest do objętościowego dzielenia ciast pszennych, mieszanych pszenno-żytnich oraz żytnich na kęsy o jednakowej wielkości. Praca dzielarko - zaokrąglarek polega na ssąco-odmierzającym działaniu mechanizmu tłoka, który zapewnia bardzo delikatne oddziaływanie na ciasto, co zapobiega jego męczeniu oraz zapewnia dobre napowietrzenie ciasta. Maszyny tego typu wyposażone są w lej załadowczy do którego za pomocą wywrotnicy podnoszącej wlewane jest ciasto. Materiał z którego wykonywane są tego typu urządzenia stanowi wysokiej jakości stal nierdzewna odznaczająca się obojętnym oddziaływaniem na ciasto. Mechanizm dzielarko – zaokrąglarki przystosowany jest do precyzyjnego formowania i zaokrąglania kęsów ciasta z których wypieczone zostanie pieczywo.

 

 Rys. 8. Dzielarko – zaokrąglarka.Typowe zagrożenia podczas pracy przy obsłudze dzielarko - zaokrąglarek:

  • zagrożenie porażenia prądem elektrycznym;
  • zagrożenia spadającymi elementami podczas załadunku ciasta do leja dzielarko – zaokrąglarki;
  • zagrożenie pochwyceniem przez podajnik taśmowy;
  • zagrożenia upadkiem spowodowane śliska powierzchnią;Zasady bezpieczeństwa pracy podczas obsługi dzielarko - zaokrąglarki.
  Pracownik korzystający z dzielarko - zaokrąglarki musi posiadać odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi tego urządzenia. Powinien być wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak fartuch ochronny, czepek, rękawice, odpowiednie obuwie antypoślizgowe.