Przesiewacze do mąki

Przesiewacze do mąki

Przesiewacz do mąki służy do jej przesiewania i dostarczania do linii produkcyjnej pieczywa. Mechaniczny przesiewacza przeznaczony jest do oczyszczania mąki z zanieczyszczeń.

Rys. 6. Przesiewacz do mąki

 

  Zazwyczaj wyposażony jest w stolik jezdny przeznaczony do kładzenia worka z mąką. Lej wsypowy umożliwia wsyp mąki do przesiewacza. Kształt rury wysypowej umożliwia bezpośrednie dozowanie mąki do np. miesiarki.

Typowe zagrożenia podczas pracy przy obsłudze przesiewaczy mąki to:

  • porażenie prądem elektrycznym;
  • uderzenie przez wózek z workiem mąki;
  • pochwycenie przez ruchome elementy sita przesiewowego;
  • szkodliwe działanie pyłów mąki unoszących się w powietrzu podczas przesiewania;
  • wybuch na skutek nagromadzenia się pyłu mącznego w powietrzu;
  • upadkiem np. worka z mąką;


Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wywracania mas cukierniczych i ciast.
  Pracownik korzystający z przesiewcza mąki musi posiadać odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi tego urządzenia oraz być wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak fartuch ochronny, czepek, rękawiczki, odpowiednie obuwie antypoślizgowe.
  Należy przestrzegać zasad ergonomii przy załadunku worków na wózek jezdny.