Miesarka do ciast

 

Miesiarka służy do przygotowania ciasta do wypieku pieczywa. Najbardziej rozpowszechnionym sposobem wykonywania ciast jest miesianie składników potrzebnych do produkcji pieczywa w miesiarkach spiralnych. Są one nowoczesnym urządzeniami wykorzystywanymi do miesiania wszystkich rodzajów ciast. Spiralny kształt miesidła zapewnia intensywną i wydajną pracę a także uzyskanie najlepszych parametrów technologicznych ciasta poprzez napowietrzenie i spulchnienie wraz z dokładnym wymieszaniem składników, nawet przy niewielkiej ich ilości w dzieży. Zastosowane elektroniczne systemy sterowania pozwalają na zaprogramowanie dowolnego cyklu pracy i zachowanie go pamięci miesiarki. Dodatkowym rozwiązaniem stosowanym w miesiarkach jest pomiar temperatury ciasta znajdującego się w dzieży. Materiał z którego wykonane są elementy mające kontakt ze składnikami i gotowym ciastem wykonane są ze stali kwasoodpornej. Obsługę miesiarki ułatwia samoczynne blokowanie wózka z dzieżą.

Typowe zagrożenia podczas pracy przy miesiarkach do ciast:

  • zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym;
  • zagrożenie uderzeniem elementami miesiarki;
  • szkodliwe działanie pyłów unoszących się w powietrzu podczas napełniania dzieży mąką, proszkiem do pieczenia i innymi składnikami do produkcji pieczywa;
  • zagrożenie pochwyceniem przez ruchome elementy miesiarki;

 

 

 

Rys. 3. Miesiarka do ciast


Zasady bezpieczeństwa pracy podczas miesiania ciast.

  Ciastowy obsługujący miesiarkę powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie pozwalające na obsługę tego typu urządzeń, a także odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak fartuch ochronny, czepek, odpowiednie obuwie antypoślizgowe.
  Ręczne przemieszczanie dzieży z składnikami lub gotowym ciastem powinno odbywać się na wózku. Podczas przemieszczania dzieży z ciastem powinna ona być przykryta w celu ochrony jej zawartości przed przypadkowym dostaniem się zanieczyszczeń.